Publikační výstupy o Národním programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice

Mezi výsledky kolorektálního screeningu nepatří jen vyšší počet úspěšně vyléčených lidí, ale i publikace zainteresovaných odborníků v domácích i mezinárodních časopisech a knihách. Níže naleznete přehled nejvýznamnějších z nich. Publikace jsou řazeny dle roku vydání (nejnovější jsou uvedeny nahoře), potom podle příjmení prvního autora.

Články v mezinárodních časopisech

Články v domácích časopisech

Knihy a monografie

  • Seifert B. Screening kolorektálního karcinomu. Maxdorf, Praha 2012, 112 s. ISBN 978-80-7345-306-0.
  • Seifert B. Screening kolorektálního karcinomu (pro gynekology). Maxdorf, Praha 2012, 112 s. ISBN 978-80-7345-309-1.