Prohlášení o přístupnosti

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU) se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o přístupnosti“).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na https://www.kolorektum.cz (Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice).

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem o přístupnosti.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  • Mnohé PDF, DOC, XLSX dokumenty, na něž webové stránky odkazují, nejsou dostatečně přístupny. Na přesné identifikaci takových dokumentů a případném odstranění tohoto nedostatku pracujeme.
  • Méně zásadnější nedokonalosti, které některým uživatelům mohou bránit nalezení chtěné informace dostatečně rychle. Tyto nedokonalosti postupně odstraňujeme tak, aby internetové stránky byly uživatelsky přívětivé co nejširšímu spektru uživatelů.
  • Na většinu použitého video a audio obsahu se sice nevztahuje zákon o přístupnosti, charakter www.kolorektum.cz je však takový, že považujeme za důležité i tento obsah postupně dostatečně zpřístupnit a doplnit titulky, audio popisem či odpovídající alternativou.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21. července 2022.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V IBA LF MU máme zájem na tom, aby námi spravované internetové stránky mohly být plnohodnotně používány svými uživateli bez ohledu na jejich případný hendikep. Proto uvítáme důležité podněty ke zlepšení ohledně přístupnosti internetových stránek. Máte-li takový podnět, popřípadě chcete-li se o přístupnosti internetových stránek spravovaných ÚZIS dozvědět nějaké další informace, prosím, kontaktujte nás:

Adresa: Kamenice 126/3, 625 00 Brno
Telefon: +420 549 494 352
E-mail: helpdesk@iba.muni.cz

Postupy pro prosazování práva

Pokud vám nebyla poskytnuta dostatečná odpověď na oznámení nebo žádost související s přístupností v tomto prohlášení uvedených internetových stránek, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva na adrese:

Ministerstvo vnitra,
odbor eGovernmentu,
náměstí Hrdinů 1634/3,
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz