Nejdřív chemoterapie, potom operace? Britové testují nový postup léčby CRC

1. 11. 2012 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Někteří pacienti s CRC mohou významně profitovat z šestitýdenní chemoterapie podávané ještě před chirurgickým zákrokem: v důsledku chemoterapeutické léčby dojde k výraznému zmenšení nádoru, což usnadní následnou operaci a potenciálně sníží riziko recidivy. K takovému závěru dospěli britští vědci, kteří výsledky svého výzkumu právě publikovali v odborném časopise Lancet Oncology [1].

Nejdřív chemoterapie, potom operace? Britové testují nový postup léčby CRC

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Podávání chemoterapie ještě před chirurgickým zákrokem je standardní praxí u několika dalších typů zhoubných nádorů trávicího traktu – jmenovitě karcinomu jícnu (C15), karcinomu žaludku (C16) a karcinomu rekta (C20). Tento přístup může být efektivnějším způsobem, jak zahubit rakovinné buňky, které mezitím pronikly do dalších částí těla, než když je chemoterapeutická léčba nasazena až po operaci.

Až dosud však lékaři považovali za příliš riskantní používat tento přístup při léčbě karcinomu tlustého střeva (C18): pokud totiž nádor nereaguje na léčbu, pak pokračuje v růstu a hrozí potenciálně fatální zablokování střeva, které by vyžadovalo okamžitý chirurgický zákrok. Dalším problémem je předem stanovit, u kterého pacienta by předoperační chemoterapie zabrala a u kterého nikoli.

Nejnovější výsledky z pilotní fáze studie „FOxTROT“ ukazují, že lze bezpečně a přesně vyselektovat pacienty s karcinomem tlustého střeva, kteří by mohli mít prospěch z chemoterapie nasazené ještě před chirurgickým zákrokem.

Do studie bylo zahrnuto celkem 150 pacientů z 35 britských nemocnic. Pacienti byli náhodně rozřazeni do dvou skupin: první skupině byla podávána chemoterapie na bázi oxaliplatiny šest týdnů před operací a následně 18 týdnů po operaci, zatímco druhá skupina podstoupila standardní léčbu (operace následovaná 24měsíční chemoterapeutickou léčbou na bázi oxaliplatiny). Všichni pacienti měli „lokálně pokročilý“ nádor, tzn. takový nádor, který prorostl stěnou tlustého střeva nebo do přilehlých orgánů, ale zatím nemetastázoval do ostatních částí těla.

V první skupině pacientů byly zaznamenány pozoruhodné výsledky léčby: u 31 % pacientů (tzn. u 29 z 94 pacientů) bylo pozorováno výrazné zmenšení nádoru, a u dvou pacientů dokonce nádor zcela zmizel, jak uvedli autoři studie.

Hlavím řešitelem studie je prof. Dion Morton z Birminghamské univerzity (University of Birmingham), který uvedl: „Výsledky této studie proveditelnosti ukazují, že u pacientů s diagnózou C18 lze bezpečně a účinně nasadit předoperační chemoterapii. Tím se otevírá cesta pro rozsáhlejší studii fáze III, která – bude-li úspěšná – by mohla do pěti let zcela změnit způsob, jakým léčíme rakovinu tlustého střeva. Dokážeme-li zmenšit nádor ještě před operací, pak je samotná operace snazší a také je nižší riziko, že v těle zůstane zbytek nádoru. Nesmírně důležité je i to, že všichni pacienti, které jsme léčili tímto způsobem, byli v dostatečně dobrém zdravotním stavu na to, aby mohli po šesti týdnech chemoterapie podstoupit chirurgický zákrok, a že se nezvyšovalo riziko komplikací, které by prodloužily jejich následný pobyt v nemocnici.“

Ve studii se Britové zaměřili i na účinek, jaký bude mít přidání panitumumabu (relativně nového cíleného léčiva) ke standardní chemoterapii. Předchozí výzkumy prokázaly, že tento lék může mít pozitivní efekt u pacientů s metastatickým karcinomem střeva. Narozdíl od standardního postupu však v této studii pacienti dostávali panitumumab pacienti před operací (nikoli po operaci).

Panitumumab ovšem zabírá pouze na nádory, jejichž gen K-ras není pozměněn mutacemi. Nejprve tedy vědci chtěli zjistit, zda je možné zjistit mutační status genu K-ras dostatečně rychle na to, aby mohl být panitumumab účinně nasazen ještě před operací.

Prof. Morton dodal: „Zjistili jsme, že genetické testování nádoru lze zvládnout do osmi dní, což je dostatečně rychlý výsledek na to, aby pacienti mohli mít potenciální prospěch z moderní cílené léčby ještě před operací či nasazením chemoterapie. V takto definované skupině pacientů se o tento způsob léčby ještě nikdo před námi nepokoušel, a dost možná se jedná o významný posun vpřed ve smyslu efektivního využívání moderních léčiv v budoucnosti.“

U 64letého Alana Sugdena z anglického města Kidderminster byl diagnostikován karcinom tlustého střeva v roce 2009: nejprve si u svého praktického lékaře stěžoval na domnělé hemoroidy, později byl odeslán na kolonoskopické vyšetření. Lékaři mu sdělili, že pravděpodobně již dva roky trpí karcinomem tlustého střeva, a nabídli mu účast ve studii FOxTROT, s čímž pan Sugden souhlasil.

V rozhovoru pro britskou organizaci Cancer Research UK pan Sugden uvedl: „Studie mi rozhodně pomohla. Díky tomu, že jsem dostával chemoterapii ještě před operací, se můj nádor zmenšil, což usnadnilo práci chirurgovi. Podle mého názoru je důležité, aby se lidé účastnili těchto typů studií a posunovali tak výzkum kupředu. Můj nádor byl léčitelný a jsem vděčný za to, že existují organizace jako je Cancer Research UK, které trvale financují onkologický výzkum. Mezitím jsem se poprvé stal dědečkem a užívám si chvíle, které mohu trávit se svou novorozenou vnučkou. Nadále cestuji a právě jsem se vrátil z překrásné dovolené v Portugalsku. Život jde dál a člověk by měl využít všech dostupných možností, jak jej smysluplně prožít.“ Alanův zdravotní stav bude v rámci studie FOxTROT monitorován až do roku 2014.

Liz Woolfová z Cancer Research UK zdůraznila: „Ačkoli musíme počkat, jak dopadnou výsledky ze studie fáze III, abychom se dozvěděli, zda tento způsob léčby může zabránit recidivě onemocnění a prodloužit přežití, jsou tyto první výsledky nesmírně povzbudivé. Do této větší studie bude potřeba nabrat zhruba 1000 pacientů z různých zemí. Potvrdí-li se, že preoperační chemoterapie je účinným způsobem léčby pacientů s karcinomem tlustého střeva, mohla by se do budoucna převratným způsobem změnit dosavadní doporučení pro léčbu této skupiny pacientů.“

Reference

  1. FOxTROT Collaborative Group. Feasibility of preoperative chemotherapy for locally advanced, operable colon cancer: the pilot phase of a randomised controlled trial Lancet Oncology 2012. doi: 10.1016/S1470-2045(12)70348-0

Klíčová slova: rakovina tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom, chemoterapie, chirurgická léčba, panitumumab

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU