Britové doporučují CT kolonografii jako alternativní vyšetřovací metodu k tradiční kolonoskopii

14. 2. 2013 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Vyšetření pomocí počítačové tomografie, někdy označované jako „virtuální kolonoskopie“ nebo „CT kolonografie (CTC)“, je účinnější než irigografie (rentgenové vyšetření tlustého střeva s využitím barya jako kontrastní látky). Podle britských vědců by měla být virtuální kolonoskopie zvažována jako alternativní vyšetřovací metoda u pacientů, u nichž existuje podezření na rakovinu tlustého střeva a z nějakého důvodu nelze provést tradiční kolonoskopii (ta však i nadále zůstává nejúčinnější metodou prevence kolorektálního karcinomu). Dvě studie na toto téma byly právě publikovány v odborném časopise The Lancet [1, 2].

Britové doporučují CT kolonografii jako alternativní vyšetřovací metodu k tradiční kolonoskopii

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Britové však upozorňují, že předtím, než se CTC začne využívat ve zvýšené míře, bude potřeba vypracovat klinická doporučení: CTC totiž dokáže detekovat i relativně nevýznamné nálezy, na jejichž základě by pacienti mohli být zbytečně odesíláni na další vyšetření.

V první ze dvou publikovaných studií (1) bylo sledováno více než 3800 pacientů, kteří podstoupili buď CTC nebo irigografii. Bylo prokázáno, že kolorektální karcinom a prekancerózní polypy lze účinněji detekovat pomocí CTC ve srovnání s irigografií.

Prof. Steve Halligan, který působí na University College London a je prvním autorem této studie, konstatoval: „Naše studie prokázala, že CTC je přesnější než irigografie. Doufáme, že irigografické vyšetření bude postupně nahrazováno CT kolonografií a že NICE* aktualizuje svá doporučení. Ačkoli CTC lze provádět na standardních CT přístrojích, které jsou k dispozici v téměř všech nemocnicích NHS**, v některých nemocnicích jsou radiologové, kteří nemají dostatek zkušeností s vyhodnocováním CTC snímků. Tyto radiology bude potřeba proškolit, chceme-li dosahovat podobných výsledků, jakých jsme dosáhli v naší studii.“

Ve druhé ze dvou publikovaných studií (2) bylo sledováno téměř 1600 pacientů, kteří podstoupili buď CTC nebo kolonoskopii. Předchozí studie prokázaly, že oba způsoby vyšetření mají podobnou senzitivitu, co se týká detekce kolorektálního karcinomu.

Narozdíl od tradiční kolonoskopie nelze bohužel při CTC odebrat vzorky tkáně. Vědci proto chtěli zjistit, kolik pacientů bude potřebovat další vyšetření, které by potvrdilo či vyloučilo podezření na kolorektální karcinom a vyhodnotilo jiné podezřelé nálezy, které se zobrazily na CT snímku.

Z pacientů, kteří podstoupili CTC, bylo 30 % pozváno k dalšímu vyšetření, zatímco ve skupině pacientů, kteří podstoupili klasickou kolonoskopii, to bylo pouze 8 %. Některá doplňující vyšetření po CTC byla nezbytná proto, že na CT snímku se zobrazil potenciální karcinom nebo velký polyp. Téměř třetina doplňujících vyšetření však odhalila malé polypy, které by mohly být ponechány svému osudu, neboť pravděpodobnost vzniku rakoviny z nich byla velmi nízká.

Prof. Wendy Atkinová, která působí na Imperial College London a je první autorkou druhé studie, upozornila: „Je pochopitelné, že lékaři v nemocnicích jen opatrně indikují další vyšetření po CTC. Jenže CTC někdy odhalí nevýznamné nálezy, proto bude zapotřebí aktualizovat klinická doporučení, která by pomohla lékařům při jejich rozhodování, který pacient bude potřebovat další vyšetření. Za takových podmínek bude CTC vhodnou alternativou jako vyšetřovací metoda pro pacienty, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou nebo nechtějí podstoupit tradiční kolonoskopii.“

CTC funguje tak, že je pořízeno několik stovek RTG snímků zobrazujících „průřezy“ těla, které pak počítač sestaví do virtuálního trojrozměrného obrazu vnitřní části střeva – podobného tomu, jaký je vidět při tradiční kolonoskopii. CTC je narozdíl od kolonoskopie neinvazivní vyšetření a pacientům při něm nemusí být podávána sedativa.

Prof. Jane Wardleová z University College London, která v obou studiích hodnotila reakce pacientů na všechny tři způsoby vyšetření, uvedla: „Ukázalo se, že lidé dávají přednost CTC před irigografií a kolonoskopií. Náš výzkum ukázal, že pacienti s nějakými příznaky postižení střev mohou bez obav podstoupit vyšetření, které je pro ně snesitelnější.“.

Sara Hiomová z britské organizace Cancer Research UK dodala: „Přežití britských pacientů s kolorektálním karcinomem se za posledních 40 let zdvojnásobilo díky dokonalejším metodám diagnostiky a léčby tohoto onemocnění. Nejnovější výzkum potvrdil, že každý pacient, u kterého existuje podezření na rakovinu tlustého střeva a konečníku, si bude moci zvolit mezi dvěma účinnými metodami vyšetření, které by měly odhalit původ jeho příznaků.“

Poznámky překladatele

* National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) je britská agentura, která posuzuje nákladovou efektivitu léčby a vydává klinická doporučení.

** síť veřejných nemocnic v Anglii

Reference

  1. Halligan S, Wooldrage K et al. Computed tomographic colonography versus barium enema for diagnosis of colorectal cancer or large polyps in symptomatic patients (SIGGAR): a multicentre randomised trial. The Lancet 2013. doi: 10.1016/S0140-6736(12)62124-2
  2. Atkin W, Dadswell E et al. Computed tomographic colonography versus colonoscopy for investigation of patients with symptoms suggestive of colorectal cancer (SIGGAR): a multicentre randomised trial. The Lancet 2013. doi: 10.1016/S0140-6736(12)62186-2

Klíčová slova: počítačová tomografie, CT kolonografie (CTC), irigografie, virtuální kolonoskopie, rakovina tlustého střeva a konečníku

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU