Proč někteří pacienti s CRC neodpovídají na cílenou léčbu? Vědci hledají odpověď v genu HER2

20. 2. 2013 | Tisková zpráva British Journal of Cancer


Tým švýcarských a italských vědců přišel na to, proč někteří pacienti s rakovinou tlustého střeva a konečníku neodpovídají na některé cílené léky. Je to zřejmě způsobeno velkým množstvím kopií genu HER2, který je obvykle dáván do souvislosti s rakovinou prsu. Výsledky nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise British Journal of Cancer [1].

Proč někteří pacienti s CRC neodpovídají na cílenou léčbu? Vědci hledají odpověď v genu HER2

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Výzkumníci z Ústavu patologie (Institute of Pathology) ve švýcarském Locarnu a z Toskánského onkologického ústavu (Istituto Toscano Tumori) v italském Livornu hledali ve vzorcích nádorové tkáně, které byly odebrány 170 pacientům s pokročilým kolorektálním karcinomem léčeným cetuximabem nebo panitumumabem, nadbytečné kopie genu označovaného jako HER2.

Cetuximab (Erbitux®) a panitumumab (Vectibix®) patří ke skupině nových cílených léčiv a jsou namířeny proti nádorům, které se vyznačují nadprodukcí proteinu označovaného jako EGRF (receptor pro epidermální růstový faktor, zkratka z anglického epidermal growth factor receptor ). Oba léky fungují tak, že brání proteinu EGFR přijímat signály od růstových faktorů, které by jink podporovaly růst nádoru.

Zdravé buňky se vyznačují dvěma kopiemi genu HER2, přičemž každá kopie je zděděna po jednom z rodičů. V některých nádorových buňkách však může být tento gen přítomen v mnoha kopiích; takové buňky pak produkují velké množství proteinu HER2, což může podporovat růst nádoru. V nejnovějším výzkumu bylo zjištěno, že určením množství kopií genu HER2 ve vzorcích nádoru lze zřejmě predikovat případnou rezistenci nádoru vůči anti-EGFR lékům.

Nádory s velkým množstvím množstvím kopií genu HER2 ve všech buňkách (ve studii se vyskytovaly u méně než 5 % pacientů) jevily větší rezistenci vůči anti-EGFR terapii. U těchto pacientů byla pozorována nejkratší doba přežití (průměrně 4,2 měsíce).

Naopak pacienti, v jejichž nádoru byl přítomen normální počet kopií genu HER2 (ve studii to bylo zhruba 35 % pacientů), vykazovali dobrou odpověď na cílenou léčbu a měli nejdelší dobu přežití (průměrně 13 měsíců).

V nádorech zbývajících 65 % pacientů byla potvrzena směsice nádorových buněk, z nichž některé měly nadbytečné kopie genu HER2. Tito pacienti odpovídali na léčbu jen částečně a jejich přežití se pohybovalo zhruba někde uprostřed (průměrně 9,7 měsíce).

Dr. Milo Frattini, výzkumník ze švýcarského Locarna, uvedl: „Tyto výsledky ukazují, že nadprodukce proteinu HER2 nesouvisí pouze s karcinomem prsu, ale že může také podporovat růst nádoru v mnoha případech kolorektálního karcinomu.“

„A protože HER2 je "sesterská" molekula EGFR, která řídí podobnou sadu genů podílejících se na vzniku rakoviny, možná se tím vysvětluje způsob, jakým některé nádory obcházejí blokádu EGFR vyvolanou nasazením léků, jako je cetuximab a panitumumab – a tím způsobují rezistenci nádoru vůči těmto lékům. V budoucnu by se tyto poznatky daly využít k identifikaci pacientů, kteří s největší pravděpodobností budou odpovídat na anti-EGFR terapii.“

Dr. Federico Cappuzzo z italského Livorna dodal: „Naše studie otevírá nové možnosti pro pacienty s kolorektálním karcinomem, neboť ukázala, že léky zaměřené proti HER2-pozitivním nádorům (tzn. trastuzumab nebo lapatinib), které jsou v současnosti používány při léčbě karcinomu prsu, by mohly být prospěšné i těmto pacientům.“

Dr. Julie Sharpová z britské organizace Cancer Research UK vysvětlila: „Tato studie nám připomněla, že mechanismy rezistence různých nádorů vůči léčbě mohou být značně různorodé. Zároveň se však ukázalo, že růst různých typů nádorů mohou způsobovat tytéž genetické chyby, čímž roste naděje, že s využitím stávajících léků bude možné léčit více typů nádorů.“

„Neustálým prohlubováním našich znalostí o genetických chybách, které podporují růst zhoubných nádorů, budou jednou lékaři moci snadněji nasazovat správné léky pacientům, kteří s nich budou mít největší prospěch,“ uzavřela dr. Sharpová.

Reference

  1. Martin V, Landi L, et al. HER2 gene copy number status may influence clinical efficacy to anti-EGFR monoclonal antibodies in metastatic colorectal cancer patients. British Journal of Cancer 2013. doi: 10.1038/bjc.2013.4

Klíčová slova: rakovina tlustého střeva a konečníku, HER2, anti-EGFR terapie, léková rezistence, receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR)

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU