Viscerální tuk má příčinnou souvislost s rakovinou tlustého střeva

6. 3. 2013 | Tisková zpráva Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR)


Viscerální tuk, neboli tuk uložený hluboko v břišní dutině, přímo souvisí se zvýšeným rizikem rakoviny tlustého střeva. Takový závěr vyvodil z pokusů na myších tým amerických vědců; výsledky studie byly právě zveřejněny v odborném časopise Cancer Prevention Research [1].

Viscerální tuk má příčinnou souvislost s rakovinou tlustého střeva

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

„V odborných kruzích panuje jistý skepticismus ohledně toho, zda obezita sama o sobě je skutečně rizikovým faktorem pro vznik rakoviny tlustého střeva; poměrně často se vyskytuje názor, že rizikovými faktory jsou spíše zvyky, které obezitu způsobují, jako je zejména nevhodná strava či sedavý životní styl,“ uvedl dr. Derek M. Huffman z Institute for Aging Research při Albert Einstein College of Medicine v newyorském Bronxu. „Ačkoli tyto aspekty životního stylu hrají svou roli, naše studie jednoznačně prokázala, že viscerální tuk má příčinnou souvislost s rakovinou střev.“

  • Chirurgické odstranění tuku nebo nasazení kaloricky chudé diety snížilo riziko vzniku nádoru tlustého střeva.
  • Byly pozorovány rozdíly mezi myšími samci a samicemi.
  • Podle studie je nutné vyvinout strategie pro snižování množství viscerálního tuku.

Dřívější studie opakovaně prokázaly, že obezita výrazně zvyšuje pravděpodobnost diagnózy či úmrtí na některý z mnoha typů rakoviny. Huffman se svými kolegy se snažili zjistit, zda odstranění viscerálního tuku u myší, které jsou geneticky náchylné ke vzniku zhoubných nádorů tlustého střeva, by mohl onemocnění zabránit nebo alespoň zmírnit jeho dopad.

Výzkumníci náhodně rozdělili myši do tří skupin. Myši v první skupině si po celou dobu studie mohly dopřávat prakticky neomezené množství potravy; výsledkem byla jejich obezita. Druhá skupina myší také dostávala neomezený příděl potravy, avšak na začátku studie jim byl chirurgicky odstraněn tuk z břišní dutiny. Myši ve třetí skupině dostávaly asi jen 60 % kalorií ve srovnání se dvěma ostatními skupinami, aby viscerální tuk odbouraly prostřednictvím diety.

„První skupina myší měla nejvíce viscerálního tuku, bylo u ní pozorováno největší množství nádorů tlustého střeva a nejkratší přežití,“ uvedl dr. Huffman. „Menší množství nádorů bylo pozorováno u myší, které měly méně viscerálního tuku, ať už byl odstraněn chirurgicky nebo se jeho množství zredukovalo v důsledku diety. Tento závěr je obzvláště zajímavý u skupiny myší, u nichž byl viscerální tuk odstraněn chirurgicky: tyto myši totiž byly rovněž obézní, jen měly málo břišního tuku.“

Výzkumníci pak rozdělili a vyhodnotili všechny tři zkoumané skupiny podle pohlaví. U samic mělo chirurgické odstranění viscerálního tuku výraznou souvislost se snížením výskytu nádorů střeva, zatímco snížení kalorického příjmu nikoli. U samců tomu bylo právě naopak: snížení kalorického příjmu mělo významný dopad na výskyt nádorů střeva, zatímco odstranění viscerálního tuku nikoli.

„Zdá se, že mezi oběma pohlavími existují významné rozdíly ve způsobu, jakým tuková tkáň a výživa interagují s nádorem,“ konstatoval dr. Huffman. “Naše studie ukazuje, že bude zapotřebí vyvíjet strategie pro snižování množství viscerálního tuku u lidí s břišním typem obezity.“

Dr. Huffman ještě poznamenal, že bude zapotřebí ještě uskutečnit další studie, které odhalí mechanismus způsobující příčinnou souvislost mezi viscerálním tukem a rakovinou tlustého střeva. Navazující výzkum by měl také zjistit, jak břišní typ obezity a dostupnost živin působí v různých fázích vzniku a progrese nádoru. Zajímavým zjištěním bude i to, zda riziko vzniku nádoru mohou snížit i jiné strategie vedoucí ke snižování hmotnosti, jako je například bariatrický zákrok.

Reference

  1. Huffman D, Augenlicht LH, et al. Abdominal obesity, independent from caloric intake, accounts for the development of intestinal tumors in Apc1638N/+ Female Mice. Cancer Prevention Research 2013. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-12-0414

Klíčová slova: viscerální tuk, rakovina tlustého střeva, zvýšené riziko

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU