Kolorektální screening v bodě zlomu

13. 5. 2013 | Medical Tribune


Na kolorektální karcinom v Česku umírají každý rok čtyři tisíce lidí. Jestli je nějaká smrt zbytečná, pak tato. Teoreticky lze vzniku tohoto nádoru velmi dobře zabránit – v praxi se to ale nedaří, a to nikde na světě. Nicméně celá řada států tento boj prohrává alespoň čestně, Českou republiku nevyjímaje – i u nás mortalita začíná zvolna klesat.

Kolorektální screening v bodě zlomu

Fotografie: Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

K tomu, aby došlo k výraznější změně na populační úrovni, však síly zdravotníků nestačí. Je nutné z problematiky vytvořit téma, které bude zajímat novináře, politiky, plátce i organizátory péče. Dostat (skoro) všechny zainteresované v jednu chvíli na jedno místo se již podruhé podařilo v rámci Evropských dnů kolorektálního karcinomu, jež se konaly koncem dubna v Brně.

Kolorektální karcinom zpravidla roste pomalu. Předchází mu dlouhá fáze detekovatelných premaligních změn v podobě polypů, nejčastěji adenomů. Vyšetřovací metody, jimiž lze tyto léze odhalit, jsou snadno dostupné. „Tento nádor je preventabilní, je možné mu zabránit. Udělejme to. Tečka. Vlastně není potřeba říkat více,“ zahájil tento evropský kolorektální summit profesor Reinhold Stockbrügger, předseda United European Gastroenterology, organizace, která sdružuje 41 evropských národních gastroenterologických společností. Sám ale hned ukázal, kolik dílků do sebe musí jako puzzle zapadnout, aby bylo skutečně dosaženo jasně vymezeného cíle, jímž je významné snížení mortality.

Celý článek na webu Medical Tribune

Shrnutí konference European Colorectal Cancer Days 2013 (odkaz vede na web crcprevention.eu)

Klíčová slova: kolorektální screening, rakovina tlustého střeva a konečníku

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU