Nově odhalený podtyp CRC je agresivní a neodpovídá na léčbu cetuximabem

14. 4. 2013 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Britsko-nizozemský výzkumný tým objevil nový podtyp kolorektálního karcinomu (CRC), který má horší prognózu než ostatní typy CRC a je rezistentní vůči cetuximabu. Výsledky nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise Nature Medicine [1].

Nově odhalený podtyp CRC je agresivní a neodpovídá na léčbu cetuximabem

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Vědci z Cancer Research UK Cambridge Institute při britské Cambridgeské univerzitě (University of Cambridge) společně se svými kolegy z Academic Medical Center (AMC) v nizozemském Amsterdamu analyzovali vzorky nádorů odebrané 90 pacientům s CRC ve stadiu II a zjistili, že vzorky lze rozdělit do tří skupin – vzájemně odlišných podtypů.

Následně sestavili panel 146 genů, aby mohli vzájemně rozlišit mezi těmito podtypy, a své závěry potvrdili analýzou dalších 1100 vzorků odebraných pacientům s CRC.

Dva z těchto podtypů (označované jako CCS1 a CCS2) byly známy již z dřívějška, ale u více než čtvrtiny pacientů byl odhalen dosud neznámý typ CRC (tzv. CCS3), který až dosud nebyl považován za samostatný podtyp. Pacienti s tímto podtypem CRC měli horší prognózu onemocnění ve srovnání s pacienty s podtypy CCS1 a CCS2. Jejich nádory byly navíc agresivnější a rezistentní vůči cetuximabu, který se v indikovaných případech používá k léčbě CRC. Cetuximab je zacílen na receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR), jehož souvislost s rakovinou odhalili vědci z britské organizace Cancer Research UK již v 80. letech minulého století.

Další experimenty ukázaly, že tento třetí podtyp CRC se zřejmě vyvíjí jiným způsobem než dva ostatní podtypy, což může vysvětlovat jeho agresivitu. Bude tedy zapotřebí dalšího výzkumu, který umožní porozumět chování tohoto konkrétního podtypu CRC a na základě toho vyvíjet nová cílená léčiva.

Dr. Louis Vermeulen, hlavní autor studie, vysvětlil: „Tento nový podtyp CRC jsme odhalili díky tomu, že jsme se zaměřili na chování genů v nádorech. To nám umožnilo vyvinout rychlý a snadný test pro identifikaci třetího podtypu CRC, který má špatnou prognózu a neodpovídá na anti-EGFR terapii, která se s úspěchem používá při léčbě velkého procenta případů kolorektálního karcinomu.“

„Když jsme blíže zkoumali charakteristické vlastnosti těchto tří podtypů, zjistili jsme, že třetí podtyp měl tendenci šířit se dále do organismu již v časné fázi onemocnění; až dosud se přitom předpokládalo, že k metastázování nádoru dochází až v mnohem pozdějších stadiích,“ upozornil dr. Vermeulen.

Kate Lawová z Cancer Research UK konstatovala: „Tato studie nás upozornila na to, že je důležité hledat nejen specifické mutace, ale také se zaměřit na aktivitu některých genů. Přežití CRC ve Velké Británii se za posledních 40 let zdvojnásobilo a tento pozitivní trend je výsledkem mnoha desítek let intenzivního výzkumu. Jen díky tomu dokážeme postupně porozumět principu onemocnění, vyvíjet personalizovanou léčbu a dále zdokonalovat existující léčebné metody.“

Reference

  1. Felipe De Sousa E Melo et al. Poor-prognosis colon cancer is defined by a molecularly distinct subtype and develops from serrated precursor lesions. Nature Medicine 2013. doi: 10.1038/nm.3174

Klíčová slova: rakovina tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom (CRC), receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR), anti-EGFR terapie

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU