Ženy-kuřačky mají vyšší riziko vzniku rakoviny tlustého střeva v porovnání s muži

30. 4. 2013 | Tisková zpráva Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR)


Kouření zvyšuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva, přičemž ženy-kuřačky mají ještě vyšší riziko než muži-kuřáci. K takovému závěru dospěli autoři studie, která byla právě publikována v Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, oficiálním časopise Americké asociace pro výzkum rakoviny (American Association for Cancer Research, AACR).

Ženy-kuřačky mají vyšší riziko vzniku rakoviny tlustého střeva v porovnání s muži

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

„V posledních 50 letech pozorujeme obrovský nárůst počtu nových případů onemocnění rakovinou tlustého střeva a konečníku, a to v celosvětovém měřítku,“ kosntatovala prof. Inger Torhild Gramová, která působí na Department of Community Medicine při norské University of Tromsø.

  • Kuřáci (muži i ženy) mají vyšší riziko vzniku rakoviny tlustého střeva v porovnání s těmi, kdo nikdy nekouřili.
  • Riziko je ještě vyšší u žen-kuřaček v porovnání s muži-kuřáky.
  • Čím více a déle žena kouří, tím vyšší je její riziko vzniku onemocnění.

„Naše studie jako první přinesla důkazy o tom, že kuřačky jsou více ohroženy vznikem kolorektálního karcinomu (CRC), byť by kouřily o něco méně než jejich mužské protějšky.“

Prof. Gramová se svými kolegy zkoumala souvislost mezi kouřením cigaret a vznikem CRC v kohortě více než 600 000 norských mužů a žen. Účastníci čtyř studií, které inicioval National Health Screening Service při Norském ústavu veřejného zdraví (Norwegian Institute of Public Health) podstoupili krátkou zdravotní prohlídku a vyplnili dotazník o kouření, tělesné aktivitě a dalších faktorech životního stylu. Účastníci studie pak byli monitorováni ve spojitosti s Norským onkologickým registrem (Cancer Registry of Norway) a s Centrálním populačním registrem (Central Population Register). Průměrná doba sledování byla 14 let a za celou dobu studie bylo ve sledované kohortě diagnostikováno přibližně 4 000 nových případů CRC.

Bylo zjištěno, že ženy-kuřačky měly o 19 % vyšší riziko vzniku CRC v porovnání s ženami, které nikdy nekouřily; u mužů-kuřáků bylo pozorováno o 8 % vyšší riziko vzniku onemocnění ve srovnání s nekuřáky.

Dále bylo zjištěno, že výrazně zvýšené riziko (asi o 50 %) mají ženy, které začaly kouřit ve věku 16 let nebo dříve, a také ženy, které kouří 40 nebo více let. Vztah dávka-odpověď mezi počtem denně vykouřených cigaret, počtem prokouřených let, počtem balíčkoroků a rizikem vzniku CRC byl rovněž silnější u žen než u mužů.

„Vzhledem k rostoucímu podílu žen-kuřaček v celosvětové populaci lze nejbližší budoucnosti očekávat další nárůst incidence CRC,“ konstatovala prof. Gramová. „Na příčinnou souvislost mezi kouřením a vznikem CRC nedávno poukázala Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer, IARC) při Světové zdravotnické organizaci (World Health Organization, WHO), jenže tato informace zatím bohužel nepronikla do povědomí laické ani odborné veřejnosti.“

Reference

  1. Parajuli R, Bjerkaas E, et al. The increased risk of colon cancer due to cigarette smoking may be greater in women than men. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2013. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-12-1351

Klíčová slova: kouření, cigarety, rakovina tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU