U koho byl diagnostikován CRC, ten má zvýšené riziko vzniku dalšího zhoubného nádoru

15. 7. 2013 | Tisková zpráva nakladatelství Wiley


Pacienti s anamnézou kolorektálního karcinomu (CRC) mají zvýšené riziko vzniku dalších zhoubných nádorů, zvláště pak dalšího CRC a zhoubných nádorů tenkého střeva. K takovému závěru dospěli autoři nejnovější studie publikované v odborném časopise Cancer, který vydává Americká onkologická společnost (American Cancer Society, ACS). Toto zjištění může napomoci vzniku screeningových doporučení pro pacienty s anamnézou CRC.

U koho byl diagnostikován CRC, ten má zvýšené riziko vzniku dalšího zhoubného nádoru

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Již v dřívějších studiích bylo prokázáno, že pacienti s anamnézou CRC mají vyšší riziko vzniku dalšího zhoubného nádoru v porovnání s běžnou populací. Dr. Amanda Phippsová z University of Washington and Fred Hutchinson Cancer Research Center v americkém Seattlu se společně se svými kolegy zabývala otázkou, zda se toto zvýšené riziko liší u bývalých pacientů v závislosti na tom, zda byl u nich zhoubný nádor diagnostikován v tračníku nebo v konečníku. „Pokud je nám známo, je to historicky první studie, která se zabývá otázkou rizika vzniku druhého nádoru v závislosti na specifickém anatomickém umístění předchozího CRC,“ uvedla dr. Phippsová. Výzkumný tým se také pokoušel zjistit, zda existují některé typy zhoubných nádorů, k nimž jsou pacienti s anamnézou CRC obzvláště náchylní.

Vědci analyzovali údaje z dvanácti amerických onkologických registrů SEER (Surveillance Epidemiology and End Results) o pacientech, u nichž byl v letech 1992–2009 diagnostikován CRC.

Bylo zjištěno, že pacienti s anamnézou CRC měli o 15 % vyšší riziko vzniku dalšího zhoubného nádoru jakéhokoli typu ve srovnání s jedinci z běžné populace. Bývalí pacienti, u nichž byl CRC diagnostikován v oblasti příčného nebo sestupného tračníku, měli relativně nejvyšší riziko vzniku jakéhokoli dalšího typu nádoru (asi o 30 % vyšší) i dalšího kolorektálního karcinomu (dvakrát až třikrát vyšší ve srovnání s běžnou populací). Výrazně zvýšené bylo u bývalých pacientů s CRC i riziko vzniku rakoviny tenkého střeva: toto riziko bylo více než čtyřikrát vyšší ve srovnání s běžnou populací, a to nezávisle na tom, zda byl někdejší CRC diagnostikován v tračníku nebo v konečníku.

„Z dlouhodobého hlediska mohou být tato zjištění užitečná pro definici nových strategií screeningu a sledování bývalých pacientů, u nichž byl někdy v minulosti diagnostikován CRC,“ uvedla závěrem dr. Phippsová.

Reference

  1. Phipps AI, Chan AT, Ogino S. Anatomic subsite of primary colorectal cancer and subsequent risk and distribution of second cancers. Cancer 2013. doi: 10.1002/cncr.28076

Klíčová slova: anamnéza kolorektálního karcinomu, zvýšené riziko dalších zhoubných nádorů, kolorektální screening

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU