Brno jako střed evropské screeningové mapy

16. 6. 2014 | Medical Tribune


Populační screening kolorektálního karcinomu je mimořádnou výzvou pro každý zdravotní systém. Aby byl skutečně funkční, musí do sebe jako puzzle zapadnout bezpočet dílčích článků, které mnohdy spolu dosud nekomunikovaly. Pokud se to povede, na straně zisků jsou tisíce zachráněných životů.

Brno jako střed evropské screeningové mapy

Fotografie: Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Jeden snadno přenositelný model však neexistuje, každý stát má jiné výchozí podmínky a jiné nastavení. To ovšem neznamená, že nelze sdílet zkušenosti. Mimořádné postavení má v tomto směru Brno. Stalo se místem setkávání odborníků, kteří vytvářejí strategie prevence tohoto onemocnění na národní i mezinárodní úrovni. Na Evropských dnech kolorektálního karcinomu (ECCD) se zde sešli již potřetí. Pro Českou republiku to mimo jiné znamenalo příležitost k bilancování prvních měsíců, kdy onkologické screeningy podporuje program adresného zvaní.

Gastroenterologové, praktičtí lékaři, onkologové, politici evropští i regionální, zástupci pojišťoven, novináři, pacienti, analytici dat. Lidé s různým odborným zázemím z dvaceti evropských zemí v brněnském hotelu International na dva dubnové dny vytvořili zvláštní společenství. Všichni se nějakým způsobem snaží ve svých státech podporovat prevenci kolorektálního karcinomu. Vědí tedy, jak zdlouhavé a mnohdy nevděčné takové úsilí je. Navzájem dokáží ocenit každé procento, o které se zvýší pokrytí populace screeningem, každý byť nepatrný pohyb křivky incidence kolorektálního karcinomu směrem dolů. Kvalitní screening přitom není luxus, který si mohou dovolit jen ty nejvyspělejší ekonomiky. Na špičce tu mohou být i státy, jejichž HDP spadá spíše do průměru – a brněnská konference byla dokladem, že učit se může každý od každého.

Celý článek na webu Medical Tribune

Shrnutí konference European Colorectal Cancer Days 2014 (odkaz vede na web crcprevention.eu)

Klíčová slova: Evropské dny kolorektálního karcinomu, screening kolorektálního karcinomu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU