Nesteroidní protizánětlivé léky pomáhají předcházet vzniku kolorektálního karcinomu, tvrdí americká studie

3. 11. 2014 | Tisková zpráva University of Pittsburgh Medical Center


Aspirin a další nesteroidní protizánětlivé léky (NSA) chrání před vznikem kolorektálního karcinomu: v intestinálních kmenových buňkách, které nesou určitý mutovaný a dysfunkční gen, indukují biochemické dráhy, které vedou k apoptóze (programované buněčné smrti). K takovému závěru dospěli výzkumníci z amerického University of Pittsburgh Cancer Institute (UPCI), kteří publikovali výsledky své studie v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences [1].

Nesteroidní protizánětlivé léky pomáhají předcházet vzniku kolorektálního karcinomu, tvrdí americká studie

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Ze studií na zvířatech i z klinických studií, které zkoumaly využití NSA, jako je například aspirin či ibuprofen, vyšlo již před mnoha lety najevo, že užívání NSA snižuje riziko vzniku střevních polypů, které se mohou zvrhnout v rakovinu tlustého střeva. Mechanismus působení NSA však až dosud nebyl jasný, jak uvedl dr. Lin Zhang, koordinátor nejnovějšího výzkumu a hlavní autor studie.

„Naše studie odhalila biochemický mechanismus, který by mohl objasnit, jak funguje preventivní působení NSA,“ vysvětlil dr. Zhang. „Tyto poznatky by nám mohly pomoci v návrhu nových léků pro prevenci kolorektálního karcinomu, který je třetí nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné nádory v USA.“

Výzkumný tým jednak prováděl experimenty na zvířecích modelech, jednak vzájemně srovnával vzorky nádorů odebrané pacientům, kteří užívali či neužívali NSA. Bylo zjištěno, že NSA aktivují tzv. „death receptor pathway“ – biochemickou dráhu, která selektivně spouští apoptózu v intestinálních střevních buňkách vyznačujících se mutací v genu APC, která znemožní normální fungování buňky. Zdravé buňky tuto mutaci nemají, proto jim NSA neublíží. Právě tímto způsobem vyvolají NSA časnou autodestrukci buněk, které by mohly vést ke vzniku prekancerózních polypů a následně zhoubného nádoru.

„Naše nové poznatky o mechanismu působení NSA hodláme využít jako odrazový můstek při návrhu lepších léků a efektivnější protinádorové prevence u lidí, kteří mají zvýšené riziko vzniku kolorektálního karcinomu,“ uvedl dr. Zhang. „V ideálním případě bychom chtěli plně využít protinádorový potenciál NSA a zároveň zabránit potenciálním vedlejším účinkům, které by se mohly objevit v důsledku jejich dlouhodobého užívání, jako je zejména krvácení do gastrointestinálního traktu a vznik žaludečních vředů.“

Reference

  1. Leibowitz B, Qiu W, et al. BID mediates selective killing of APC-deficient cells in intestinal tumor suppression by nonsteroidal antiinflammatory drugs. Proceedings of the National Academy of Sciences 2014. doi: 10.1073/pnas.1415178111

Klíčová slova: nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), kolorektální karcinom, intestinální kmenové buňky, apoptóza

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU