Britové přišli na to, proč jsou některé nádory tlustého střeva odolné vůči chemoterapii

1. 12. 2014 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Ve vědeckém časopise Nature Medicine byla právě publikována studie [1], která částečně zpochybňuje současnou teorii o vzniku zhoubných nádorů tlustého střeva.

Britové přišli na to, proč jsou některé nádory tlustého střeva odolné vůči chemoterapii

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Výzkumníci z britské organizace Cancer Research UK zjistili, že zdaleka ne všechny zhoubné nádory tlustého střeva vznikají přímo z kmenových buněk ve výstelce střeva, jak se až dosud předpokládalo.

Tým expertů z Wellcome Trust Centre for Human Genetics podrobně studoval dědičnou vadu jednoho genu, která může u lidí středního věku vyvolat vznik rakoviny tlustého střeva. Vadný gen způsobí, že normální buňky se chovají jako fakticky „nesmrtelné“ kmenové buňky a vzniká z nich nádor. Britové tak zpochybnili teorii, že normální buňky mají předurčený osud a omezenou dobu života.

Kmenové buňky tlustého střeva za normálních okolností neustále produkují nové (dceřiné) buňky, které nahrazují opotřebované buňky ve výstelce (epitelu) tlustého střeva.

Mnoho typů zhoubných nádorů vzniká v důsledku chybné buněčné regulace. Britští vědci prozkoumali vzorky polypů odebrané pacientům s dědičnými nádory tlustého střeva a zjistili, že u těchto pacientů je narušená hlavní signální dráha, která se podílí na regulaci kmenových buněk. Tentýž problém byl zjištěn i u širší skupiny pacientů se zhoubným nádorem tlustého střeva. Když pak v laboratoři pozměnili hlavní signální molekulu, tato látka následně způsobila, že dceřiné buňky, které již vycestovaly ze zóny kmenových buněk, se začaly samy chovat jako kmenové buňky a způsobily vznik nádoru.

Výsledky tohoto výzkumu by mohly nakonec vysvětlit mechanismus, jakým se některé zhoubné nádory stávají odolnými vůči působení chemoterapie: závěry nejnovější studie naznačují, že kmenové buňky zlikvidované chemoterapií jsou neustále nahrazovány rakovinnými dceřinými buňkami.

Jedním z autorů studie je dr. Simon Leedham, který vysvětlil: „Náš výzkum může mít zásadní dopad na vývoj nových léčiv a na samotnou léčbu zhoubných nádorů tlustého střeva. Zjistili jsme, že v některých nádorech jsou signální dráhy narušené tím způsobem, že dceřiné buňky se chovají jako kmenové buňky a pak nahrazují rakovinné kmenové buňky, které byly zlikvidovány chemoterapií. Možná jsme odhalili jednak jeden z mechanismů chemorezistence nádorů, jednak potenciální cíl, na který by se mohla zaměřit nově vyvíjená léčba. Pokud bychom dokázali opravit narušenou signalizační dráhu v nádoru, možná bychom dokázali zastavit proces, kterým dceřiné buňky nahrazují kmenové buňky, a zvýšit tak efektivitu současných léčebných postupů.“

Nell Barrieová z Cancer Research UK doplnila: „Tato studie představuje významný pokrok v tom smyslu, že dokážeme lépe porozumět mechanismu vzniku rakoviny tlustého střeva. Dokážeme-li dobře zmapovat vzájemnou komunikaci a chování buněk ve střevě, budeme moci najít slabá místa, na která se zaměří nové léčebné postupy. Tím se nakonec zlepší i vyhlídky samotných pacientů.“

Reference

  1. Davis H, Irshad S, et al. Aberrant epithelial GREM1 expression initiates colonic tumorigenesis from cells outside the stem cell niche. Nature Medicine 2015. doi: 10.1038/nm.3750

Klíčová slova: rakovina tlustého střeva, kmenové buňky tlustého střeva, chemorezistentní nádory

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU