Zdravý životní styl před diagnózou kolorektálního karcinomu může zlepšit přežití pacientů

8. 5. 2015 | Cancer Research UK


Šance na přežití kolorektálního karcinomu (rakoviny tlustého střeva a konečníku) je zřejmě vyšší u pacientů, kteří holdovali zdravému životnímu stylu ještě před diagnózou tohoto zhoubného nádoru. Tvrdí to alespoň výzkumníci z britského Imperial College London. Vyvážená strava, pravidelná tělesná aktivita a udržování zdravé tělesné hmotnosti podle nich souvisí s vyššími hodnotami přežití kolorektálního karcinomu.

Zdravý životní styl před diagnózou kolorektálního karcinomu může zlepšit přežití pacientů

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Dílčí výsledky rozsáhlé studie EPIC byly právě publikovány v odborném časopise BMC Medicine [1]. Kohortová studie EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) [2] již téměř 15 let zkoumá u více než půl milionu lidí z 10 evropských zemí jejich stravovací zvyklosti a případnou souvislost s tzv. civilizačními nemocemi. Dílčí analýza se zaměřila na údaje o více než 520 000 mužích a ženách ze všech zúčastněných zemí (Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Řecko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie) z období 1992–1999. V témže období byl u 3 292 účastníků této studie diagnostikován kolorektální karcinom.

Hlavní autorkou studie je dr. Dora Romaguerová z Imperial College London, která se rozhodla odpovědět na otázku, zda zásady zdravého životního stylu, které mohou pomoci předcházet vzniku kolorektálního karcinomu, mohou rovněž zlepšit přežití pacientů, u nichž je toto onemocnění diagnostikováno.

„Onkologickým pacientům je obecně doporučováno, aby po ukončení léčby dodržovali stejná pravidla zdravého životního stylu, která platí pro prevenci zhoubných nádorů. Na základě výsledků našeho předchozího výzkumu na kohortě účastníků studie EPIC jsme se rozhodli zjistit, zda dodržování těchto doporučení souvisí s lepším přežitím kolorektálního karcinomu,“ vysvětlila dr. Romaguerová.

V době zahájení studie vyplnili účastníci dotazníky týkající se jejich anamnézy, stravovacích zvyklostí a životního stylu; dále byly zaznamenány údaje o jejich výšce a hmotnosti.

Britští výzkumníci pak sestavili bodovací systém, který zohlednil tělesnou hmotnost, tělesnou aktivitu, konzumaci potravin a nápojů obecně vedoucích ke zvyšování tělesné hmotnosti, konzumaci potravin rostlinného původu, konzumaci masa a masných výrobků, a v neposlední řadě konzumaci alkoholu. Ženy byly bodovány i podle toho, zda kojily či nekojily. Čím více návyků zdravého životního stylu měl daný účastník studie, tím vyšší bylo jeho bodové hodnocení.

Výsledky studie potvrdily, že čím vyšší má člověk počet bodů, tím nižší je riziko úmrtí; tento trend byl pozorován jak u mužů, tak u žen.

Prokazatelně nejsilnější souvislost s delším přežitím kolorektálního karcinomu mělo udržování zdravé tělesné hmotnosti a zvýšená konzumace potravin rostlinného původu.

Delší přežití kolorektálního karcinomu bylo rovněž pozorováno u žen, které kojily. Analogická souvislost byla již dříve zjištěna u pacientek s karcinomem prsu, zatímco u kolorektálního karcinomu až dosud údaje chyběly. Výsledek této prvotní studie ovšem zatím není natolik statisticky významný, aby prokázal protektivní účinek kojení na delší přežití kolorektálního karcinomu.

Studie každopádně nemohla prokázat, co se stane, pokud si člověk osvojí návyky zdravého životního stylu až poté, co je u něj diagnostikován zhoubný nádor.

Tom Stansfeld z britské organizace Cancer Research UK konstatoval: „Nemůžeme si být zcela jisti, zda životní styl, který si lidé osvojili ještě před diagnózou kolorektálního karcinomu, může vysvětlit malé rozdíly v přežití, na které poukázal nejnovější výzkum. Ačkoli zdravý životní styl v době před diagnózou může mít pozitivní dopad na přežití pacientů, stále je mnoho různých faktorů, které mohou ovlivnit životní styl člověka po diagnóze kolorektálního karcinomu.“

Podobně jako u většiny ostatních typů nádorů i u kolorektálního karcinomu platí, že šance na přežití záleží na pokročilosti onemocnění v době diagnózy.

„Již řadu let je známo, že méně alkoholu, zdravá strava, nekuřáctví, přiměřená tělesná hmotnost a pravidelný pohyb mohou přispět k prevenci vzniku kolorektálního karcinomu. Bude však zapotřebí dalšího výzkumu k tomu, abychom zjistili, jak tyto faktory – před diagnózou i po ní – mohou ovlivnit přežití,“ uvedl p. Stansfeld.

Reference

  1. Romaguera D, Wark PA, et al. Pre-diagnostic concordance with the WCRF/AICR guidelines and survival in European colorectal cancer patients: a cohort study. BMC Medicine 2015. doi: 10.1186/s12916-015-0332-5
  2. EPIC – European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition

Klíčová slova: studie EPIC, European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, zdravý životní styl, kolorektální karcinom, přežití

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU