Mezinárodní studie odhalila čtyři různé typy kolorektálního karcinomu

12. 10. 2015 | Tisková zpráva britského Ústavu pro výzkum rakoviny (Institute of Cancer Research, ICR)


Kolorektální karcinom (CRC) lze rozdělit na čtyři různá onemocnění, z nichž každé má své typické biologické charakteristiky. Závěry nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise Nature Medicine [1].

Mezinárodní studie odhalila čtyři různé typy kolorektálního karcinomu

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Autoři studie předpokládají, že vývoj léčebných strategií by se pro každý ze čtyř nově definovaných typů CRC mohl ubírat novým směrem. Lékaři by tak v budoucnu mohli každý z těchto typů CRC léčit poněkud odlišně.

Výzkumníci z britského Ústavu pro výzkum rakoviny (Institute of Cancer Research, ICR) společně se svými kolegy z výzkumných ústavů v USA a v Evropě nashromáždili dosud nejrozsáhlejší soubor informací o kolorektálním karcinomu z celého světa, na jehož základě klasifikovali tyto zhoubné nádory do čtyř skupin.

Autoři se domnívají, že závěry nové studie by prakticky okamžitě mohly pomoci identifikovat pacienty ohrožené vznikem agresivnějšího a rychleji rostoucího nádoru, který vyžaduje intenzivnější léčbu.

V rámci studie byly hodnoceny údaje o kolorektálním karcinomu u 3 443 pacientů z celého světa. Vznikl tak dosud nejrozsáhlejší soubor molekulárních a klinických dat o CRC, jaký byl kdy sestaven: hodnoceny byly genetické mutace, aktivita genů, aktivace imunitního systému, buněčný metabolismus, typ nádorových buněk a schopnost prorůstání nádoru do okolních tkání.

Cílem studie bylo zlepšit výsledky dosavadních pokusů o klasifikaci různých typů CRC, které však byly založeny na daleko menších souborech dat. Za tím účelem byly využity matematické algoritmy, které zohlednily všechny výše jmenované parametry.

Výzkumníci dospěli k závěru, že 87 % případů CRC lze jednoznačně zařadit do jedné ze čtyř skupin, označovaných jako „konsenzuální molekulární podtypy“ (consensus molecular subtypes, CMS). Nádory v každém z těchto podtypů vykazují takové biologické charakteristiky, které je předurčují ke stejné léčebné strategii.

Tak například pacienti s podtypem CMS4 byli často diagnostikováni v pozdním stadiu (III nebo IV), častěji se u nich vyskytovaly metastázy do dalších míst v těle, a zejména u nich bylo zaznamenáno výrazně horší přežití než u pacientů s ostatními podtypy.

U pacientů s podtypem CMS2 bylo zase pozorováno mnohem vyšší přežití než pacientů s ostatními podtypy, a to i dokonce v případě recidivy nádoru.

Jedním z koordinátorů studie je dr. Anguraj Sadanandam z ICR, který uvedl: „Naše studie odhalila čtyři odlišné typy kolorektálního karcinomu, z nichž každý má jasně dané genetické a biologické charakteristiky; některé typy jsou ve srovnání s ostatními agresivnější a mají horší prognózu. Již na základě těchto charakteristik by mohli být lékaři schopni identifikovat pacienty s agresivnějšími typy nádoru a nasadit jim patřičnou léčbu. V dlouhodobějším výhledu by závěry naší studie mohly vést k vývoji nových molekulárně-diagnostických testů, které by u pacientů dokázaly rozlišit konkrétní typ nádoru, a lékaři by těmto pacientům následně mohli navrhnout léčbu tzv. na míru. Naše práce je dokonalým příkladem týmového přístupu k výzkumu, který se čím dál větší měrou uplatňuje při řešení rozsáhlých výzkumných problémů: bez zapojení našich partnerů, kteří nám pomohli zkompilovat data z celého světa, bychom k dnešním výsledkům jen těžko dospěli.“

Prof. Paul Workman, výkonný ředitel ICR, doplnil: „V průběhu posledního desetiletí se pohled vědců na zhoubné nádory výrazně změnil. Postupně se ukazuje, že různé typy nádorů – konkrétně karcinom prsu, karcinom prostaty, a nyní i kolorektální karcinom – jsou fakticky tvořeny skupinami mnoha vzájemně odlišných onemocnění. Výzkumníci ICR a jejich kolegové z celého světa analyzovali obrovské množství dat o genomice a biologii CRC, aby dospěli k nové a přesnější klasifikaci tohoto zhoubného onemocnění. Závěry jejich studie nám pomohou pochopit chování i slabiny každého z nově definovaných typů CRC; tuto informaci pak budeme moci využít k predikci pravděpodobné odpovědi pacientů na současné léčebné strategie, a později k návrhu terapie šité na míru každému pacientovi.“

Reference

  1. Guinney J, Dienstmann R, et al. The consensus molecular subtypes of colorectal cancer. Nature Medicine 2015. doi: 10.1038/nm.3967

Klíčová slova: kolorektální karcinom, konsenzuální molekulární podtypy (CMS), personalizovaná léčba, léčebné strategie

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU