Americká studie poodhalila princip vzniku rezistence mCRC vůči cetuximabu

16. 11. 2015 | Tisková zpráva MD Anderson


V léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) se významně uplatňuje cetuximab (Erbitux®). U některých pacientů však dochází k recidivě a tím i ke zkrácení celkové doby přežití. Nejnovější studie z MD Anderson Cancer Center při Texaské univerzitě (University of Texas) možná pomůže objasnit důvod vzniku rezistence některých nádorů vůči cetuximabu.

Americká studie poodhalila princip vzniku rezistence mCRC vůči cetuximabu

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Studie, která byla právě publikována v Journal of Clinical Investigation [1], přináší nové poznatky o způsobu, jakým jsou regulovány EGFR proteiny (receptory pro epidermální růstový faktor, epidermal growth factor receptors), což ve svém důsledku může vést ke vzniku rezistence nádoru vůči cetuximabu.

„Cílem naší studie bylo zkoumat roli extracelulární metylace v signalizační dráze EGFR. Přitom jsme však nečekaně získali nové informace o způsobu, jakým EGFR učiní nádorové buňky rezistentními vůči cetuximabu,“ vysvětlil dr. Mien Chie Hung, vedoucí Oddělení molekulární a buněčné onkologie (Department of Molecular and Cellular Oncology).

Metylace je proces, který chemicky pozmění daný protein. Při abnormální expresi EGFR může dojít ke změnám buněčných pochodů, jako je neregulovaný růst buněk, tvorba nádorů a jejich metastázování. Výzkumný tým dr. Hunga zjistil, že exprese EGFR s vadnou methylací omezila u myší růst zhoubného nádoru.

„Ještě důležitějším zjištěním však bylo, že zvýšená metylace EGFR vedla k rezistenci zhoubných nádorů vůči cetuximabu,“ zdůraznil dr. Hung. „To korespondovalo s horšími léčebnými výsledky, které byly pozorovány u pacientů s kolorektálním karcinomem, a s vyšší mírou recidivy po léčbě cetuximabem.“

Studie prokázala, že mediátorem metylace EGFR je PRMT1 – protein účastnící se řady genetických procesů, jako je např. transkripce genů, oprava DNA či některé signální dráhy.

„V souvislosti s metylací EGFR byla pozorována signalizační aktivita a proliferace buněk i v přítomnosti cetuximabu,“ objasnil dr. Hung. „Naše nejnovější data poukazují na to, že tato specifická metylace hraje významnou roli v regulaci funkčnosti EGFR a tím i ve vzniku rezistence na cetuximab.“

Reference

  1. Liao HW, Hsu JM, Xia W, et al. PRMT1-mediated methylation of the EGF receptor regulates signaling and cetuximab response. Journal of Clinical Investigation 2015; 125(12): 4529–4543. doi: 10.1172/JCI82826

Klíčová slova: receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR), metastatický kolorektální karcinom (mCRC), extracelulární metylace, cetuximab

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU