Imunochemický test okultního krvácení do stolice (iTOKS) je účinnou metodou screeningu CRC v jednoletém intervalu

26. 1. 2016 | medscape.com


Jednou ročně prováděný imunochemický test okultního krvácení do stolice (iTOKS) vykazuje u průměrně rizikové populace vysokou senzitivitu na kolorektální karcinom (CRC). Závěry nejnovější studie byly právě publikovány v odborném časopise Annals of Internal Medicine [1].

Imunochemický test okultního krvácení do stolice (iTOKS) je účinnou metodou screeningu CRC v jednoletém intervalu

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Imunochemické testy okultního krvácení do stolice (označovány zkratkou iTOKS, popř. FIT z anglického faecal immunochemical test) mají hned několik výhod ve srovnání s guajakovými testy (gTOKS) a při jediném užití je uváděna senzitivita 79 %. Až dosud však nebyl hodnocen jejich přínos při opakovaném screeningovém vyšetření.

Pro pacienty je iTOKS přijatelnější, protože narozdíl od gTOKS nevyžaduje žádná dietní opatření ani omezení užívaných léků. Imunochemické testy mají navíc vyšší detekční míru pokročilých adenomů a CRC ve srovnání s guajakovými testy.

Dr. Christopher D. Jensen, který pracuje ve výzkumné divizi společnosti Kaiser Permanente v kalifornském Oaklandu, společně se svými kolegy uskutečnil retrospektivní kohortovou studii, která se zaměřila na užití iTOKS v programu kolorektálního screeningu u 323 349 obyvatel Kalifornie ve věku 50–70 let. Účastníci studie provedli svůj první iFOBT test v roce 2007 nebo 2008 a byli sledováni až po čtyři následující roky. První odběrová sada byla zaslána celkem 670 841 osobám z cílové populace, návratnost tedy činila 48,2 %.

Hodnocena byla míra účasti na screeningu, pozitivní výsledek iFOBT (≥20 μg Hb / g stolice), PPV (pozitivní prediktivní hodnota) pro adenom, PPV pro kolorektální karcinom a senzitivita iFOBT na detekci CRC.

Účast pacientů, kteří zůstali v kohortě způsobilé ke screeningu po prvním kole vyšetření, činila 75,3 % v druhém kole, 83,4 % v třetím kole a 86,1 % ve čtvrtém kole. Po čtyřech kolech screeningových vyšetření podstoupilo 32 % účastníků místo dalšího iTOKS endoskopii, přičemž 7,0 % z nich tak učinilo poté, co se dozvěděli, že výsledek jejich iTOKS byl pozitivní.

Pozitivní výsledek iTOKS (5,0 %), PPV pro adenom (51,5 %) i PPV pro kolorektální karcinom (3,4 %) byly nejvyšší v prvním kole screeningového vyšetření. Screening pomocí iFOBT celkově detekoval 80,4 % pacientů, u nichž byl do jednoho roku od provedení testu diagnostikován CRC; v prvním kole tento podíl činil 84,5 %, v dalších kolech to bylo 73,4 % až 78,0 %.

„Tyto výsledky poukazují na vysokou senzitivitu iFOBT na kolorektální karcinom během několika po sobě následujících kol screeningových vyšetření. Můžeme tak učinit závěr, že každoroční screening CRC pomocí iFOBT je proveditelný a zároveň efektivní i u velkých skupin populace,“ konstatovali autoři studie.

Reference

  1. Jensen CD, Corley DA, et al. Faecal immunochemical test program performance over 4 rounds of annual screening: a retrospective cohort study. Annals of Internal Medicine 2016. doi: 10.7326/M15-0983

Klíčová slova: screening kolorektálního karcinomu, test okultního krvácení do stolice (TOKS), imunochemický test okultního krvácení do stolice (iTOKS, FIT)

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU