Správná příprava pacienta před kolonoskopií je klíčová pro detekci časných prekancerózních lézí

2. 8. 2016 | prolekare.cz


Endoskopický screening se velkou měrou podílí na snižování incidence a mortality u kolorektálního karcinomu. Jak ovšem potvrdila metaanalýza švýcarských gastroenterologů, stěžejní je správná příprava pacienta před vyšetřením.

Správná příprava pacienta před kolonoskopií je klíčová pro detekci časných prekancerózních lézí

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Díky kolonoskopii jsou častěji zachyceny a odstraněny již prekancerózní léze – adenomy. Endoskopické vyšetření střeva je však pacienty vnímáno jako nepříjemné a negativně bývá hodnocena také nutnost přípravy. Ta potom nemusí být vždy dostatečná a může vést ke zkreslení výsledků.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Sulz MC, Kröger A, Prakash M, et al. Meta-analysis of the effect of bowel preparation on adenoma detection: early adenomas affected stronger than advanced adenomas. PLoS One 2016; 11(6): e0154149. doi: 10.1371/journal.pone.0154149.

Klíčová slova: kolonoskopie, kolorektální karcinom, prekancerózní léze

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU