Veřejné zdraví v EU: povzbudivý vývoj v oblasti národních programů screeningu zhoubných nádorů

9. 2. 2017 | Tisková zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC)


Nově publikovaná zpráva [1] o implementaci Doporučení Rady EU ze dne 2. prosince 2003 o screeningu zhoubných nádorů [2] poukázala na povzbudivý trend v zavádění národních programů screeningu karcinomu prsu, karcinomu děložního hrdla a kolorektálního karcinomu v jednotlivých členských zemích EU.

Veřejné zdraví v EU: povzbudivý vývoj v oblasti národních programů screeningu zhoubných nádorů

Obrázek: ec.europa.eu

Vytenis Andriukaitis, evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin, konstatoval: „Zhoubné nádory prsu, děložního hrdla, tlustého střeva a konečníku si každoročně vyžádají životy přibližně čtvrt milionu občanů EU. Jejich časná detekce – společně s onkologickou prevencí – zachraňuje životy, proto musíme v našem soustředěném úsilí vytrvat. Na základě doporučení Rady EU z roku 2003 a postupně vydávaných Evropských směrnic pro zajištění kvality screeningu a diagnostiky těchto zhoubných nádorů většina členských zemí EU zavedla organizované, vysoce kvalitní screeningové programy. To je pro zdraví jejich občanů velmi důležitý krok.“ (Pozn.: Odkazy na jednotlivé směrnice jsou k dispozici níže [3, 4, 5].)

Do dnešního dne byly populační programy pro screening karcinomu prsu zavedeny v 25 zemích EU, pro screening karcinomu děložního hrdla v 22 zemích EU a pro screening kolorektálního karcinomu v 20 zemích EU. Ve srovnání se situací před 10 lety, kdy byla publikována první zpráva o implementaci, se jedná o velké zlepšení: tehdy byly jednotlivé screeningové programy (ve stejném pořadí) zavedeny pouze v 18, 17 a 12 zemích).

V posledním vyhodnoceném roce (2013) bylo v EU k vyšetření v rámci mamografického screeningu pozváno téměř 25 milionů žen ve věku 50–69 let, zatímco k účasti na screeningu kolorektálního karcinomu bylo pozváno 110 milionů mužů a žen.

Kromě přehledu o stavu a objemu screeningových programů v jednotlivých zemích EU tato rozsáhlá zpráva obsahuje i vyhodnocení sady indikátorů, které jsou nezbytné k dokumentaci kvality screeningu.

Stáhněte si celou zprávu (v originálním anglickém znění).

Poznámka překladatele

V České republice jsou dostupné populační programy screeningu karcinomu prsu, karcinomu děložního hrdla a kolorektálního karcinomu. Podrobné údaje o jednotlivých preventivních programech lze nalézt na portálech www.mamo.cz (screening nádorů prsu), www.kolorektum.cz (screening nádorů tlustého střeva a konečníku) a www.cervix.cz (screening nádorů hrdla děložního).

Reference

  1. International Agency for Research on Cancer: Cancer Screening in the European Union: Report on the implementation of the Council Recommendation on cancer screening. Lyon (France) 2017.
  2. Council Recommendation of 2 December 2003 on cancer screening
  3. European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis, 4th Edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2006.
  4. European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening, 2nd Edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2008.
  5. European Guidelines for Quality Assurance in Colorectal Cancer Screening and Diagnosis, 1st Edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010.
  6. European Commission: Cancer Screening
  7. International Agency for Research on Cancer

Klíčová slova: screening karcinomu prsu, screening karcinomu děložního hrdla, screening kolorektálního karcinomu, Evropská unie

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU