Kolorektální karcinom v mladším věku − výzva pro genetiky

7. 2. 2017 | prolekare.cz


Multigenové testování by mělo být zváženo u všech pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC), již jsou v době stanovení diagnózy mladší 50 let. Šance na odhalení hereditárního predispozičního syndromu je u CRC s časným začátkem velká. Studie publikovaná v časopisu JAMA Oncology [1] ukazuje na význam tohoto testování.

Kolorektální karcinom v mladším věku − výzva pro genetiky

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Jen asi 10 % pacientů s CRC je diagnostikováno před 50. rokem života. Ke klasickému vyšetření tumoru u mladých pacientů s CRC patří test na Lynchův syndrom. Jedná se germinální mutaci v genech tzv. DNA reparačního systému (MMR). Pacienti s Lynchovým syndromem tvoří asi 4−13,5 % mladých pacientů s CRC. Pokud je však tento screening negativní, jsou ke genetickému poradenství odesláni pouze pacienti, u kterých je objevena polypóza nebo je u nich nápadná rodinná anamnéza.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Pearlman R, Frankel WL, Swanson B, et al. Prevalence and spectrum of germline cancer susceptibility gene mutations among patients with early-onset colorectal cancer. JAMA Oncology 2016. doi: 10.1001/jamaoncol.2016.5194.

Klíčová slova: germinální mutace, multigenové testování, kolorektální karcinom

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU