Životní styl ovlivňuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu více než dědičná predispozice

6. 3. 2017 | Tisková zpráva IDIBELL


Katalánští vědci vytvořili nový model pro predikci rizika vzniku kolorektálního karcinomu (CRC), který bere v potaz jak dědičné faktory, tak informace o životním stylu. Jejich práce, která byla publikována v odborném časopise Scientific Reports [1], opět zdůraznila význam zdravého životního stylu ve snižování rizika vzniku onemocnění.

Životní styl ovlivňuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu více než dědičná predispozice

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Autoři dále navrhují, aby zjištěné informace o životním stylu a o genetických predispozicích jednotlivců byly využity k rozčlenění populace na skupiny podle jejich rizika vzniku CRC, což by údajně přispělo k personalizaci stávajících screeningových programů.

Model vypracovali členové výzkumného týmu v katalánském centru IDIBELL pod vedením dr. Víctora Morena a ve spolupráci s Katalánským onkologickým institutem (ICO), Barcelonskou univerzitou (UB) a konsorciem CIBERESP.

„Model pro predikci rizika je matematický nástroj, který nám umožňuje předpovědět, u koho je nejvyšší riziko vzniku daného onemocnění, v tomto případě kolorektálního karcinomu,“ vysvětlil dr. Moreno. K vytvoření nového modelu vědci využili údaje o 10 106 účastnících španělské multicentrické studie MCC-Spain, kterou uskutečnili výzkumníci z CIBERESP. Všichni účastníci studie byli cíleně dotazováni na dosud známé rizikové faktory, což jsou mj. stravovací zvyklosti, tělesná aktivita, index tělesné hmotnosti, konzumace alkoholu či rodinná anamnéza CRC. V podskupině 1 336 pacientů s CRC a v další podskupině 2 744 zdravých osob pak byly provedeny krevní testy za účelem odhalení genetické predispozice k onemocnění kolorektálním karcinomem.

Na základě všech takto získaných informací dospěl výzkumný tým k závěru, že životní styl ovlivňuje riziko vzniku CRC více než dědičné predispozice. Výpočty založené na novém modelu ukázaly, že pokud člověk změní k lepšímu nějaký rizikový faktor svého životního stylu (např. pokud se mu podaří dosáhnout zdravé tělesné hmotnosti), může tím vykompenzovat až 4 body (tzv. rizikové alely) související s genetickou predispozicí. „To je významné zjištění, uvážíme-li, že životní styl můžeme do jisté míry změnit, zatímco genetické predispozice dědíme po rodičích,“ upozornila dr. Gemma Ibáñezová, gastroenteroložka a první autorka studie. „Náš model navíc potvrdil, že faktory, které jsme identifikovali jako rizikové položky, korelují s doporučením Evropského kodexu proti rakovině pro snižování rizika vzniku zhoubných nádorů.“

„V současné době je screening kolorektálního karcinomu u osob s nulovou rodinnou zátěží založen pouze na jejich věku. Přidáme-li informaci o životním stylu a genetice jednotlivých osob, mohli bychom rozčlenit populaci na skupiny s vyšším a nižším rizikem, což by nám umožnilo přizpůsobit screeningový program různě rizikovým skupinám,“ objasnil dr. Moreno.

Reference

  1. Ibáñez-Sanz G, Díez-Villanueva A, Alonso MH, et al. Risk model for colorectal cancer in Spanish population using environmental and genetic factors: results from the MCC-Spain study. Scientific Reports 2017; 7: 43263. doi: 10.1038/srep43263

Klíčová slova: kolorektální karcinom, dědičnost, životní styl

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU