Alkohol a zhoubné nádory trávicího traktu: čas na změnu

4. 7. 2017 | Tisková zpráva UEG


Evropský kontinent má celosvětově nejvyšší spotřebu alkoholu: alespoň jedenkrát týdně hodně pije přibližně pětina Evropanů starších 15 let. V důsledku toho má Evropa celosvětově nejvyšší podíl nemocnosti a předčasných úmrtí přímo spojených s alkoholem. Konzumace alkoholu je známým rizikovým faktorem pro vznik zhoubných nádorů trávicího traktu, konkrétně jícnu, jater, žaludku, slinivky břišní, tlustého střeva a konečníku.

Alkohol a zhoubné nádory trávicího traktu: čas na změnu

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Zpráva Alcohol and Digestive Cancers: Time for Change [1], kterou vydala organizace United European Gastroenterology (UEG) (Pozn. 1), poukazuje na alarmující spotřebu alkoholu napříč evropskými zeměmi a na její přímý i nepřímý dopad na epidemiologii zhoubných nádorů trávicího traktu. Zpráva shrnuje názory předních evropských odborníků na nádory trávicího traktu, pacientských i jiných zainteresovaných organizací. Vydání této publikace podpořilo rovněž Estonsko jakožto předsednická země Rady Evropské unie.

Pro účely nejnovější zprávy klasifikovala UEG spotřebu alkoholu do tří kategorií (Pozn. 2, Pozn. 4):

 • light drinking – max. 1 drink denně
 • moderate drinking – více než 1 drink, max. 4 drinky denně
 • heavy drinking – více než 4 drinky denně

Ve zprávě se konstatuje, že „lehcí pijani“ (light drinkers) mají zvýšené riziko vzniku zhoubných nádorů jícnu, „středně těžcí pijani“ (moderate drinkers) mají zvýšené riziko vzniku kolorektálního karcinomu a „těžcí pijani“ (heavy drinkers) mají zvýšené riziko vzniku zhoubných nádorů slinivky břišní, žaludku a jater. Úmrtí na těchto pět zhoubných nádorů trávicího traktu přitom dohromady tvoří třetinu všech úmrtí na zhoubné nádory celosvětově, tzn. téměř tři miliony úmrtí ročně.

Lidé starší 15 let napříč členskými zeměmi EU vypijí průměrně 2 alkoholické drinky denně, přičemž nejvyšší spotřebu alkoholu vykazují východoevropské země: pět nejvyšších pozic na nezáviděníhodném žebříčku obsadily Litva, Česká republika, Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko. Naopak nejnižší spotřebu alkoholu vykazují Malta, Itálie, Řecko, Nizozemsko a Švédsko.

To však nic nemění na tom, že každý ze všech 28 členských států EU v průměru vykazuje „středně vysokou“ (moderate) spotřebu alkoholu a jeho obyvatelé proto mají zvýšené riziko zhoubných nádorů jícnu, tlustého střeva a konečníku.

Z dalších významných zjištění, na které nová zpráva UEG poukázala, vybíráme následující:

 • Až 90 % lidí si neuvědomuje souvislost mezi pitím alkoholu a vznikem zhoubných nádorů.
 • Nadměrné pití alkoholu je příčinou až poloviny všech případů zhoubných nádorů jater v Evropě.
 • Pití více než 4 drinků denně zvyšuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu o 52 %.
 • „Těžcí pijani“ (heavy drinkers) mají dvakrát vyšší riziko vzniku zhoubného nádoru žaludku než „lehcí pijani“ (light drinkers).
 • Zhoubné nádory jícnu tvoří u mužů 27 % všech zhoubných nádorů, jejichž vznik lze připisovat pití alkoholu.
 • Vypití pěti a více drinků za jediný den zvyšuje riziko vzniku zhoubnéno nádoru slinivky břišní 3,5krát.

Přečtěte si celou zprávu v anglickém originále ( 1.1 MB)

Členský stát EU Celková spotřeba alkoholu na hlavu (u osob ve věku ≥15 let, v litrech čistého alkoholu), odhad za rok 2016 Spotřeba alkoholu na hlavu (průměrný denní příjem v gramech) (Pozn. 3) Průměrný počet drinků denně (Pozn. 4)
Litva 18,2 39,5 3,2
Česká republika 13,7 29,8 2,4
Rumunsko 13,7 29,8 2,4
Bulharsko 13,6 29,5 2,4
Chorvatsko 13,6 29,5 2,4
Belgie 13,2 28,7 2,3
Estonsko 12,8 27,8 2,2
Velká Británie 12,3 26,7 2,1
Lotyšsko 12,3 26,7 2,1
Polsko 12,3 26,7 2,1
Slovensko 12,3 26,7 2,1
Maďarsko 12,3 26,7 2,1
Francie 11,7 25,4 2,0
Německo 11,4 24,8 2,0
Slovinsko 11,3 24,6 2,0
průměr EU 11,2 23,9 1,9
Lucembursko 11,1 24,1 1,9
Finsko 10,9 23,7 1,9
Irsko 10,9 23,7 1,9
Rakousko 10,6 23,0 1,8
Portugalsko 10,6 23,0 1,8
Dánsko 10,1 21,9 1,8
Kypr 9,3 20,2 1,6
Španělsko 9,2 20,0 1,6
Švédsko 8,8 19,1 1,5
Nizozemsko 8,7 18,9 1,5
Řecko 8,5 18,5 1,5
Itálie 7,6 16,5 1,3
Malta 7,5 16,3 1,3

Poznámky

 1. United European Gastroenterology (UEG) je profesní nezisková organizace sdružující evropské společnosti, které se zabývají nemocemi trávicího traktu. Více se dozvíte na https://www.ueg.eu.
 2. Česká terminologie není v překladech zcela jednotná, proto české ekvivalenty neuvádíme.
 3. Vzhledem ke specifické hmotnosti alkoholu 0,793 g/cm3 (podle definice Světové zdravotnické organizace, při 20 °C) lze roční spotřebu čistého alkoholu v litrech na hlavu (APC) přepočítat na denní dávku alkoholu v gramech následovně: počet gramů denně = APC x 1000 x 0,793 / 365 dní.
 4. Výpočet je založen na předpokladu, že průměrný alkoholický drink obsahuje 12,5 g alkoholu.

Reference

 1. UEG. Alcohol and Digestive Cancers Across Europe: Time for Change ( 1.1 MB). Published online July 4, 2017

Klíčová slova: alkohol, zhoubné nádory jícnu, zhoubné nádory jater, zhoubné nádory slinivky břišní, zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, zhoubné nádory žaludku

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU