Test okultního krvácení do stolice (TOKS) může někdy v létě selhat

7. 7. 2010 | Cancer Research UK Press Release


Test, který se rutinně používá v italském programu kolorektálního screeningu, v letním období zřejmě nedokáže zachytit tolik případů rakoviny tlustého střeva, jako je tomu v zimě.

Test okultního krvácení do stolice (TOKS) může někdy v létě selhat

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Nedávno publikovaná studie italských vědců [1] se zaměřila na tzv. imunologický test okultního krvácení do stolice (iTOKS). Tento test detekuje stopy krve ve vzorku lidské stolice, což může být známka toho, že člověk má rakovinu tlustého střeva nebo prekancerózní („předrakovinné“) změny ve střevní sliznici.

Vědci z Ústavu pro prevenci a výzkum rakoviny (Cancer Prevention and Research Institute) v italské Florencii analyzovali, jaký vliv má okolní teplota na spolehlivost iFOBT v italském programu kolorektálního screeningu. Vyhodnocovali přitom údaje z Florencie a nejbližšího okolí.

Italští vědci se zaměřili na výkyvy teplot v době, která uplyne mezi odběrem vzorku a odevzdáním testovací sady do laboratoře (což podle reálných odhadů trvá zhruba 7 dní) a také v době, po kterou jsou vzorky v laboratoři dále uchovávány v chladničce (zhruba 4 dny). Hodnoceny přitom byly výsledky z téměř 200 000 iTOKS.

Analýza ukázala, že množství hemoglobinu (krevního barviva) je v letních měsících v testovacích sadách výrazně nižší. Je tomu tak zřejmě proto, že za vyšších teplot se hemoglobin rychleji rozkládá.

Pravděpodobnost, že výsledek testu na stopy krve ve stolici bude pozitivní, byla v létě o 17 % nižší než v zimě. Přitom platilo, že teplota o 1 °C vyšší znamenala o 0,7 % nižší pravděpodobnost pozitivního výsledku testu.

Odhaduje se, že v létě je o 13 % nižší šance záchytu rakoviny tlustého střeva nebo prekancerózních změn než v zimním období.

Autoři studie publikovali své závěry v odborném časopise Gut. Nezapomněli přitom zdůraznit, že toto zjištění by mohlo mít závažný dopad na tzv. „intervalové nádory“ – zhoubné nádory, které vyrostou v intervalu mezi dvěma screeningovými testy: „Během letních měsíců bude přehlédnuto značné množství neoplazií (rakovinných změn), což povede k vyššímu počtu intervalových nádorů. K výsledkům naší studie by se mělo přihlédnout při organizaci screeningových programů založených na iFOBT – zejména pak v zemích, kde během roku dochází ke značným teplotním výkyvům (viz Pozn.)“

Poznámka překladatela

V České republice je kolorektální screening založen na pravidelných testech okultního krvácení do stolice (TOKS) nebo na screeningové kolonoskopii, která je považována za daleko spolehlivější vyšetření.

Reference

  1. Grazzini G, Ventura L, et al. Influence of seasonal variations in ambient temperatures on performance of immunochemical faecal occult blood test for colorectal cancer screening: observational study from the Florence district. Gut 2010. doi: 10.1136/gut.2009.200873

Klíčová slova: rakovina tlustého střeva a konečníku, kolorektální screening, imunologický test okultního krvácení do stolice (iTOKS)

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU