European Digestive Cancer Days 2017 – prevence a screening

30. 9. 2017 | Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)


Ve dnech 26.–27. září 2017 se v Praze konala mezinárodní konference European Digestive Cancer Days 2017, která byla zaměřena na prevenci zhoubných nádorů trávicího traktu.

European Digestive Cancer Days 2017 – prevence a screening

Fotografie: Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Mezinárodní konference European Digestive Cancer Days 2017 (EDCD) navázala na tradici každoročních setkání European Colorectal Cancer Days (ECCD) a rozšířila jejich tematický rozsah. Jedním z cílů ECCD byla podpora a propagace screeningu kolorektálního karcinomu podle mezinárodních doporučení a standardů. To bylo důležité zejména pro Českou republiku, neboť její screeningový program v původní podobě nezahrnoval adresné zvaní občanů. Konference ECCD přispěla mimo jiné právě i k zavedení adresného zvaní a tím pádem k přeměně českého screeningového programu na populační v roce 2014. Nová konference EDCD rozšířila rozsah témat původní konference na nádorová onemocnění celého trávicího traktu a související aktivity – prevenci, včasný záchyt, léčbu a dlouhodobou péči o pacienty s těmito onemocněními.

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.cancer-days.eu.

Klíčová slova: screening kolorektálního karcinomu, preventivní programy, onkologická prevence

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU