Lidé s pokročilým onemocněním dásní mají vyšší riziko vzniku některých typů zhoubných nádorů

17. 1. 2018 | ecancer.org


Tři nedávno publikované studie přinesly další důkazy o souvislosti mezi periodontitidou a zvýšeným rizikem vzniku zhoubných nádorů. První z nich [1] ukázala, že těžká periodontitida zvyšuje riziko o 24 %. Druhá [2] a třetí [3] studie se zabývaly rolí, jakou bakterie způsobující periodontitidu sehrávají při vzniku zhoubných nádorů dutiny ústní a některých dalších typů zhoubných nádorů.

Lidé s pokročilým onemocněním dásní mají vyšší riziko vzniku některých typů zhoubných nádorů

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Další důkazy o spojitosti mezi závažným onemocněním dásní a rizikem vzniku rakoviny

Údaje shromážděné v průběhu dlouhodobé studie poskytují další důkazy o spojitosti mezi zvýšeným rizikem vzniku zhoubných nádorů u lidí s pokročilým onemocněním dásní. K takovému závěru došli epidemiologové z Tufts University School of Medicine (Boston, Massachussetts, USA) a z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (Baltimore, Maryland, USA) ve společné studii, která byla nedávno publikována v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute [1].

V rámci studie byly použity údaje z komplexních zubních vyšetření 7 466 lidí z Marylandu, Minnesoty, Mississippi a Severní Karolíny, kteří se zúčastnili studie Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) a v jejím rámci byli sledováni od konce 90. let 20. století až do roku 2012. Během sledovacího období bylo nově diagnostikováno 1 648 případů zhoubných nádorů.

Výzkumníci zjistili, že účastníci studie s těžkou periodontitidou měli o 24 % vyšší riziko vzniku zhoubného nádoru ve srovnání s těmi, kdo měli jen mírnou nebo dokonce žádnou periodontitidu. U pacientů, kteří už neměli žádné zuby – což může být příznak těžké periodontitidy – bylo riziko zvýšené o 28 %. Největší nárůst rizika byl pozorován u případů zhoubných nádorů plic; hned za nimi následovaly zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku.

Subgroup analýzy ukázaly, že účastníci studie s těžkou periodontitidou měli více než dvojnásobné riziko vzniku karcinomu plic ve srovnání s těmi, kdo měli jen mírnou nebo žádnou periodontitidu.

U účastníků studie, kteří již na začátku sledování byli bezzubí, bylo pozorováno o 80 % zvýšené riziko vzniku karcinomu tračníku, což je ve shodě s výsledky předchozích studií. Ve skupině nekuřáků bylo zjištěno dvakrát vyšší riziko vzniku karcinomu tračníku u osob s těžkou periodontitidou ve srovnání s těmi, kdo měli jen mírnou nebo žádnou periodontitidu.

„Jedná se o dosud nejrozsáhlejší studii, která se zabývá spojitostí mezi onemocněním dásní a rizikem vzniku rakoviny, a to na základě hodnocení zubních vyšetření ještě před diagnózou zhoubného nádoru,“ uvedla prof. Dominique Michaudová, která je první i korespondenční autorkou studie a působí na bostonské Tufts University School of Medicine.

„Bude ještě zapotřebí dalšího výzkumu, který ukáže, zda by prevence a léčba periodontitidy mohla snížit incidenci a/nebo mortalitu některých typů zhoubných nádorů,“ doplnila prof. Michaudová.

Podle prof. Michaudové jsou závěry nejnovější studie obzvláště zajímavé v kontextu s předchozím výzkumem. Tak například studie, která byla nedávno publikována v odborném časopise Science [4], odhalila, že vzorky tkáně z kolorektálního karcinomu obsahují bakterie, které se vyskytují v ústech – mezi nimi i ty, které jsou spojovány se vznikem periodontitidy.

Péče o orální zdraví možná hraje významnou roli v prevenci zhoubných nádorů

Výzkumníci z University of Helsinki, z Helsinki University Hospital (Finsko) a z Karolinska Institutet (Švédsko) se zabývali jednak rolí, jakou bakterie způsobující periodontitidu (tzn. zánět tkání obklopujících zuby) sehrávají při vzniku zhoubných nádorů dutiny ústní a některých dalších typů zhoubných nádorů, jednak spojitostí mezi periodontitidou a úmrtností na zhoubné nádory na populační úrovni.

Jejich studie byla publikována v British Journal of Cancer [2] a vůbec poprvé prokázala existenci mechanismu na molekulární úrovni, jímž bakterie Treponema denticola (Td), která je obvykle spojována s periodontitidou, může přispívat ke vzniku zhoubného nádoru. V rámci této studie bylo zjištěno, že hlavní faktor virulence této bakterie, tzv. Td-CTLP proteináza (jeden z enzymů) se vyskytuje rovněž ve zhoubných nádorech zažívacího traktu, například v karcinomech slinivky břišní. Podle závěrů jiné studie má tento enzym schopnost aktivovat enzymy, které využívají nádorové buňky k invazi do zdravé tkáně, jmenovitě pro-MMP-8 a pro-MMP-9. O Td-CTLP proteináze je navíc známo, že snižuje efektivitu některých složek imunitního systému, například inaktivací některých enzymových inhibitorů, tzn. molekul sloužících k inhibici některých enzymů.

Další finsko-švédská studie, která byla publikována v International Journal of Cancer [3], na populační úrovni prokázala, že periodontitida opravdu má souvislost s úmrtností na zhoubné nádory. Prokázána byla obzvláště silná souvislost mezi periodontitidou a úmrtností na zhoubné nádory slinivky břišní. Této desetileté navazující studie se zúčastnilo přibližně 70 000 Finů.

„Obě tyto studie historicky poprvé prokázaly, že faktory virulence patogenní bakterie, která způsobuje onemocnění dásní, se mohou z dutiny ústní šířit do ostatních částí těla, pravděpodobně zároveň s touto bakterií, a tam se podílet na mechanismech destrukce tkání, které souvisejí se vznikem zhoubných nádorů,“ vysvětlil prof. Timo Sorsa, který působí na University of Helsinki.

Výzkumníci dospěli k názoru, že systémový zánět související s periodontitidou usnadňuje šíření bakterií z úst (a tím i jejich faktorů virulence) do ostatních částí těla. Zdůraznili, že prevence a časná diagnostika periodontitidy jsou velmi důležité nejen pro orální zdraví pacientů, ale také pro jejich celkový zdravotní stav. „Z dlouhodobého hlediska je prevence a časná diagnostika onemocnění dásní velmi nákladově efektivní pro celou společnost,“ doplnil prof. Sorsa.

Na finské University of Helsinki i ve švédském Karolinska Institutet již probíhají další studie na toto téma.

Reference

  1. Michaud DS, Lu J, et al. Periodontal disease assessed using clinical dental measurements and cancer risk in the ARIC study. Journal of the National Cancer Institute 2018. doi: 10.1093/jnci/djx278
  2. Nieminen MT, Listyarifah D, et al. Treponema denticola chymotrypsin-like proteinase may contribute to orodigestive carcinogenesis through immunomodulation. British Journal of Cancer 2017. doi: 10.1038/bjc.2017.409
  3. Heikkilä P, But A, et al. Periodontitis and cancer mortality: Register-based cohort study of 68,273 adults in 10-year follow-up. International Journal of Cancer 2018. doi: 10.1002/ijc.31254
  4. Bullman S, Pedamallu CS, et al. Analysis of Fusobacterium persistence and antibiotic response in colorectal cancer. Science 2017. doi: 10.1126/science.aal5240

Klíčová slova: periodontitida, onemocnění dásní, zhoubné nádory dutiny ústní, zhoubné nádory plic, zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, karcinom tračníku

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU