Existuje souvislost mezi konzumací červeného masa a vznikem zhoubných nádorů tlustého střeva?

2. 4. 2018 | Tisková zpráva Leedské univerzity


Ženy, které ze svého jídelníčku vyloučí červené maso, možná mají výrazně snížené riziko vzniku zhoubného nádoru distálního tračníku. K takovému závěru dospěli autoři nové studie, která se zabývala souvislostí mezi stravovacími zvyklostmi a výskytem kolorektálního karcinomu (CRC) u žen žijících ve Velké Británii [1].

Existuje souvislost mezi konzumací červeného masa a vznikem zhoubných nádorů tlustého střeva?

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Mezinárodní tým výzkumníků se zabýval otázkou, zda konzumace červeného masa, drůbeže, ryb nebo naopak vegetariánská strava mají nějakou souvislost se vznikem zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku – a pokud ano, jakou.

Srovnáním účinku různých stravovacích zvyklostí na vznik zhoubného nádoru v určitých místech tlustého střeva bylo zjištěno, že ženy, které pravidelně konzumovaly červené maso, měly vyšší incidenci (výskyt) zhoubných nádorů distálního tračníku (Pozn. překl.) ve srovnání s ženami, které červené maso nejedly.

Hlavním autorem studie je dr. Diego Rada Fernandez de Jauregui z Universidad del País Vasco (Španělsko), který výsledky nejnovější studie okomentoval následovně: „Dopad konzumace různých typů červeného masa a obecně stravovacích zvyklostí na vznik zhoubných nádorů v různých lokalizacích je jednou z nejobtížněji řešitelných otázek v rámci studia stravy a její souvislosti s kolorektálním karcinomem. Náš výzkum je jednou z mála studií, které se těmito souvislostmi zabývají. Ačkoli bude ještě zapotřebí další analýzy, která bude provedena na datech z rozsáhlejší studie, naše předběžné výsledky zatím mohou sloužit jako vodítko nejen lidem, v jejichž rodinách se kolorektální karcinom vyskytl, ale také těm, kteří se soustředí na prevenci tohoto zhoubného onemocnění.“

Očekává se, že do roku 2030 bude celosvětově diagnostikováno více než 2,2 milionu nových případů CRC. Kolorektální karcinom je třetím nejčastěji se vyskytujícím typem zhoubných nádorů u britských žen. Již několik dřívějších studií naznačilo, že konzumace velkého množství červeného masa a výrobků z něj zvyšuje riziko vzniku CRC a odhaduje se, že přibližně pětina všech případů CRC ve Velké Británii souvisí právě s konzumací těchto druhů masa. Dosud však není k dispozici dostatek informací o konkrétních stravovacích zvyklostech a jejich souvislosti s lokalizací zhoubného nádoru ve střevě.

Ve studii byla použita data z UK Women’s Cohort Study [2]. Zkoumaná kohorta zahrnovala celkem 32 147 žen z Anglie, Walesu a Skotska, které byly nabrány do studie v období 1995–1998 a byly sledovány průměrně po dobu 17 let. V rámci této kohortové studie ženy popisovaly své stravovací návyky.

Celkem bylo zdokumentováno 462 nově diagnostikovaných případů kolorektálního karcinomu. Z 335 zhoubných nádorů tračníku bylo 119 nádorů nalezeno v distálním tračníku. Studie zkoumala vztah mezi čtyřmi typy stravovacích návyků (konzumentky převážně červeného masa, drůbeže, ryb a vegetariánky) a výskytem kolorektálního karcinomu. Korelací mezi stravou a lokalizací zhoubného nádoru ve střevě se pak zabývala další explorační analýza.

Jednou ze spoluautorek studie je prof. Janet Cadeová, která vede skupinu nutriční epidemiologie (Nutritional Epidemiology Group) na Leedské univerzitě (University of Leeds). Prof. Cadeová konstatovala: „Naše studie nejen pomáhá objasnit, jaký dopad může mít konzumace masa na výskyt zhoubných nádorů v oblasti tlustého střeva a konečníku, ale vyzdvihuje také význam hodnověrných záznamů o stravovacích zvyklostech u velké skupiny sledovaných osob. Díky tomu, že máme přístup k datům z UK Women’s Cohort Study, můžeme odhalovat trendy ve veřejném zdraví a analyzovat, jakým způsobem může složení stravy působit v prevenci zhoubných nádorů. Přesné záznamy o stravovacích návycích poskytují výzkumníkům informace, které potřebují k vyhodnocení případných souvislostí nějakého typu stravy se vznikem zhoubných nádorů trávicího traktu.“

Poznámka překladatele

  • Distální tračník je koncová část tlustého střeva, která zahrnuje sestupný tračník a esovitou kličku.

Reference

  1. Rada-Fernandez de Jauregui D, Evans CEL, Jones P, Greenwood DC, Hancock N, Cade JE. Common dietary patterns and risk of cancers of the colon and rectum: Analysis from the United Kingdom Women's Cohort Study (UKWCS). International Journal of Cancer 2018. doi: 10.1002/ijc.31362
  2. UK Women’s Cohort Study je jednou z nejrozsáhlejších kohortových studií, které zkoumají souvislosti mezi stravováním a výskytem zhoubných nádorů ve Velké Británii. Bližší informace (v angličtině) jsou k dispozici na https://ukwcs.leeds.ac.uk.

Klíčová slova: stravovací návyky, červené maso, drůbež, ryby, vegetariánská strava, kolorektální karcinom, zhoubné nádory distálního tračníku, kohortová studie

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU