Molekulární charakteristika kolorektálního karcinomu a její význam v diagnostice a terapii

30. 7. 2018 | prolekare.cz


Kolorektální karcinom (CRC) je celosvětově třetím nejčastějším onkologickým onemocněním. Přibližně 65 % případů CRC je sporadických, u ostatních se jedná o familiární onemocnění s různou penetrancí a různou mírou interakce s prostředím. CRC je heterogenním onemocněním, jednotlivé podtypy lze klasifikovat na základě odlišného klinického a molekulárního profilu. Článek publikovaný letos v květnu v Oncology Letters [1] poskytuje přehled základních molekulárních subtypů CRC a zdůrazňuje význam molekulární typizace v predikci mortality a odpovědi na léčbu.

Molekulární charakteristika kolorektálního karcinomu a její význam v diagnostice a terapii

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Kolorektální karcinom je důsledkem postupné akumulace genetických a epigenetických aberací v buňce. Progrese od adenomu ke karcinomu je důsledkem jedné ze tří drah: dráha chromozomové nestability (CIN), dráha mikrosatelitové nestability (MSI) a dráha methylátorového fenotypu ostrůvků CpG.

Celý článek na webu prolekare.cz

Reference

  1. Nguyen HT, Duong HQ. The molecular characteristics of colorectal cancer: Implications for diagnosis and therapy. Oncology Letters 2018; 16(1):9–18. doi: 10.3892/ol.2018.8679.

Klíčová slova: kolorektální karcinom, molekulární charakteristika, diagnostika, terapie

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU