Cvičení zřejmě omezuje růst zhoubných nádorů tlustého střeva

28. 2. 2019 | Tisková zpráva Britské fyziologické společnosti


Cvičení možná hraje roli v omezování růstu buněk karcinomu tračníku. Takový je závěr australsko-kanadské studie, která byla právě publikována v odborném časopise The Journal of Physiology [1]. Autoři studie zjistili, že již po krátkém časovém úseku vysoce intenzivního intervalového tréninku (zkratka HIIT z anglického high-intensity interval training) se do krve vyplaví látky, které v laboratorních podmínkách snižují rychlost růstu nádorových buněk.

Cvičení zřejmě omezuje růst zhoubných nádorů tlustého střeva

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Výzkum se již dlouhá léta soustředí na pozitivní změny v organismu, ke kterým dochází po delších časových úsecích cvičení. Závěry nejnovější studie však naznačují, že významné jsou i účinky, které se dostaví po jediném úseku HIIT, což je druh cvičení, při kterém se střídají intervaly o vysoké zátěži s intervaly o nízké zátěži či s úplným odpočinkem.

Změny v organismu, ke kterým dochází po HIIT, poukazují na to, že opakovaná expozice okamžitým účinkům cvičení možná přispívá k obraně organismu proti zhoubným nádorům. Tyto závěry podporují platnost obecně uváděných doporučení, aby lidé pravidelně cvičili a usilovali o aktivní životní styl ve smyslu tělesné aktivity.

Studii společně realizovaly australská (University of Queensland) (Austrálie) a University of Waterloo ve stejnojmenném kanadském městě. Do výzkumu se zapojili pacienti s anamnézou kolorektálního karcinomu, kteří buď odcvičili jediný interval HIIT nebo cvičili 12 intervalů HIIT po dobu čtyř týdnů. První skupině byly odebrány vzorky krve okamžitě po odcvičeném intervalu, druhé skupině byly vzorky krve odebrány ve stavu klidu po 4 týdnech cvičení. Následně byly zkoumány účinky séra, které bylo získáno z těchto vzorků krve, na růst laboratorně kultivovaných buněk karcinomu tračníku.

Sérum získané bezprostředně po HIIE (nikoli však 120 minut po HIIE), které bylo přidáno k takto kultivovaným buňkám, významně snížilo jejich počet. V tomto séru byla zjištěna významně zvýšená koncentrace interleukinu 6, interleukinu 8 a tumor nekrotizujícího faktoru alfa.

Je však důležité vzít v úvahu, že laboratorní metoda, která byla použita k modelování růstu buněk karcinomu tračníku, se zásadně liší od způsobu, kterým nádorové buňky rostou v lidském organismu. Bude proto zapotřebí dalšího výzkumu, který odhalí, zda tyto mechanismy fungují nejen in vitro (v laboratorních podmínkách), ale zejména in vivo (v lidském organismu).

Prvním autorem studie je postgraduální student James Devin z (University of Queensland), který konstatoval: „Ukázali jsme, že cvičení možná hraje roli v inhibici růstu buněk karcinomu tračníku. Bezprostředně po odcvičení jednoho intervalu HIIT byly v krvi účastníků studie detekovány indikátory zánětu, o nichž se domníváme, že se podílejí na snižování počtu nádorových buněk. Naznačuje to, že fyzicky aktivní životní styl se možná podílí na obraně lidského organismu proti zhoubným nádorům tlustého střeva a konečníku. V dalším výzkumu bychom rádi prozkoumali způsob, jakým dochází k těmto změnám růstu nádorových buněk a porozuměli mechanismům, kterými biomarkery v krvi mohou ovlivňovat růst těchto buněk.“

Reference

  1. Devin JL, Hill MM, et al. Acute high intensity interval exercise reduces colon cancer cell growth. The Journal of Physiology 2019. doi: 10.1113/JP277648

Klíčová slova: karcinom tračníku, kolorektální karcinom, vysoce intenzivní intervalový trénink (HIIT), tělesná aktivita, fyzicky aktivní životní styl

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU