Jaká je souvislost mezi vznikem zhoubných nádorů a lidským mikrobiomem?

5. 9. 2018 | ecancer.org


Komplexními vztahy mezi mikroby žijícími v lidském těle a vznikem zhoubných nádorů se zabývá šest přehledových článků, které vyšly ve zvláštním vydání časopisu ecancermedicalscience [1].

Jaká je souvislost mezi vznikem zhoubných nádorů a lidským mikrobiomem?

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Již delší dobu je známo, že počet „našich vlastních“ buněk v těle je daleko nižší než počet buněk mikrobů, kteří v lidských tělech (nebo na nich) žijí. Odhadovaný poměr je přibližně 3:1 ve prospěch mikrobů. Ačkoli víme, že člověk obecně „zdravou“ mikroflóru potřebuje a že některé bakterie jej mohou naopak zabít, stále existuje mnoho otázek týkajících se lidského mikrobiomu, které dosud nebyly zodpovězeny.

Zvláštní vydání časopisu ecancermedicalscience, nazvané „Mikrobiom – nové paradigma v onkologickém výzkumu“ [1], se zaměřuje konkrétně na tzv. „onkomikrobiom“ (anglicky: oncomicrobiome). S tímto termínem se řada čtenářů pravděpodobně dosud nesetkala, přesto se zdá, že v onkologickém výzkumu bude v blízké budoucnosti hrát významnou roli.

„Každého člověka lze s trochou nadsázky považovat za jakýsi superorganismus, ve kterém se nacházejí – a nevyhnutelně vzájemně interagují – genomy několika bilionů organismů přispívajících ke zdravému fungování lidského organismu,“ vysvětlil dr. Alasdair Scott z britské Imperial College London, který je editorem tohoto vydání ecancermedicalscience.

Množství genetické informace obsažené v mikrobiomu každého člověka je nepředstavitelně obrovské a tyto informace jsou nesmírně složité: během dlouhé evoluce soužití člověka s mikroorganismy se vyvinuly tisíce vztahů nejen mezi člověkem a mikroorganismy, ale také mezi samotnými mikroorganismy navzájem.

„Teprve nedávno jsme si začali uvědomovat, že lidský mikrobiom ovlivňuje téměř všechny aspekty lidské fyziologie a patofyziologie,“ uvedl dr. Scott. „Nyní je na čase, abychom obrátili svou pozornost k onkomikrobiomu, tedy ke komplexním vztahům mezi složením lidského mikrobiomu a vznikem zhoubných nádorů.“

Kolekce šesti přehledových článků zkoumá výše uvedené vztahy z několika různých pohledů: od užívání probiotik při léčbě zhoubných nádorů přes interakce mikrobiomu s chemoterapeutiky až ke zmínkám o bakteriálních infekcích, které mohou vést ke vzniku kolorektálního karcinomu nebo karcinomu plic. Dostatečná pozornost je věnována rovněž vývoji metod pro sekvenaci mikrobiální DNA a rozmachu bioinformatiky. Všechny články na toto fascinující téma jsou čtenářům k dispozici zcela zdarma.

Reference

  1. The microbiome – a novel paradigm in oncology research. ecancermedicalscience 2018 (special issue).

Klíčová slova: mikrobiom, onkologický výzkum, kolorektální karcinom

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU