Statiny mají souvislost s nižším rizikem předčasného úmrtí u pacientů s kolorektálním karcinomem

9. 5. 2019 | Tisková zpráva nakladatelství Wiley


Užívání statinů před nebo i po diagnóze kolorektálního karcinomu má souvislost s nižším rizikem předčasného úmrtí, ať už v důsledku zhoubného nádoru nebo z jiné příčiny. K takovému závěru dospěli autoři systematické přehledové studie a metaanalýzy, která byla právě publikována v odborném časopise Cancer Medicine [1].

Statiny mají souvislost s nižším rizikem předčasného úmrtí u pacientů s kolorektálním karcinomem

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Do metaanalýzy bylo zahrnuto 14 studií, do kterých bylo zařazeno celkem 130 994 pacientů s kolorektálním karcinomem. Bylo zjištěno, že užívání statinů v době před diagnózou bylo spojeno se snížením rizika předčasného úmrtí z jakékoli příčiny o 15 %, zatímco snížení rizika předčasného úmrtí v důsledku zhoubného nádoru činilo 18 %. V případě zahájení užívání statinů po diagnóze kolorektálního karcinomu se jednalo o 14% snížení rizika (pro úmrtí ze všech příčin), resp. 21% snížení rizika (pro úmrtí v důsledku zhoubného nádoru).

„Vezmeme-li v úvahu, že statiny jsou v celosvětovém měřítku levné a hojně užívané léky, domníváme se, že naše aktualizovaná metaanalýza může poskytnout nový pohled na optimalizaci adjuvantní léčby kolorektálního karcinomu,“ napsali autoři v závěru studie.

Reference

  1. Li Y, He X, Ding Y, Chen H, Sun L. Statin uses and mortality in colorectal cancer patients: An updated systematic review and meta-analysis. Journal Cancer Medicine 2019; 8(6):3305–3313. doi: 10.1002/cam4.2151.

Klíčová slova: statiny, kolorektální karcinom, předčasné úmrtí, metaanalýza

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU