Mohly by se změny ve střevní mikroflóře někdy v budoucnu uplatnit v časné diagnostice kolorektálního karcinomu?

7. 6. 2019 | Tisková zpráva Ósacké univerzity


Skupina výzkumníků z Ósacké univerzity poukázala na zvýšené množství některých mikroorganismů vyskytujících se ve střevní mikroflóře, které jsou spojovány s malignitami souvisejícími s kolorektálním karcinomem, konkrétně s intramukózními karcinomy a adenomatózními polypy. Výsledky studie, která byla právě publikována v odborném časopise Nature Medicine, naznačují, že tyto specifické markery v odebraných vzorcích stolice by mohly pomoci vzájemně odlišit případy kolorektálního karcinomu od zdravých vzorků [1].

Mohly by se změny ve střevní mikroflóře někdy v budoucnu uplatnit v časné diagnostice kolorektálního karcinomu?

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

„Jsme přesvědčeni o tom, že kolorektální karcinom není jen genetická záležitost, ale že na jeho vzniku se podílí i střevní mikroflóra,“ vysvětlil prof. Shinichi Yachida, jeden z autorů studie. „Výsledky naší studie ukázaly, že v již velmi časných stadiích vzniku kolorektálního karcinomu dochází ve střevní mikroflóře ke změnám, které by v budoucnu mohly výrazně napomáhat v diagnostice tohoto onemocnění.“

Kolorektální karcinom je celosvětově třetí nejčastěji se vyskytující zhoubný nádor (Pozn.). Toto onemocnění se vyvíjí relativně pomalu, takže trvá celé roky, než se nádor dostane do pokročilého stadia, které se již projevuje nepřehlédnutelnými příznaky a jeho léčba je poměrně komplikovaná. Časná stadia však lze léčit efektivně a relativně snadno, proto má zásadní význam časná diagnostika.

Autoři nejnovější japonské studie ke svému výzkumu použili vzorky stolice odebrané od více než 600 účastníků studie, kteří podstoupili kolonoskopii. V jednotlivých vzorcích byly podrobně zkoumány charakteristiky střevní mikroflóry a jejich případná souvislost se vznikem kolorektálního karcinomu.

„Naše studie poukázala na to, že kolorektální karcinom souvisí jednak se zvýšeným množstvím některých faktorů ve střevní mikroflóře, jednak s přítomností některých mikroorganismů, které jsou spojovány se zhoubnými nádory,“ upřesnil Takuji Yamada, další z autorů studie. „Navazující studie se zaměří na vztahy mezi střevní mikroflórou a charakteristikami nádorů u jednotlivých pacientů s kolorektálním karcinomem. To nám pomůže pochopit způsob, jakým se střevní mikroflóra podílí na vzniku kolorektálního karcinomu.“

Poznámka překladatele

Reference

  1. Yachida S, Mizutani S, et al. Metagenomic and metabolomic analyses reveal distinct stage-specific phenotypes of the gut microbiota in colorectal cancer. Nature Medicine 2019; 25(6): 968-976. doi: 10.1038/s41591-019-0458-7

Klíčová slova: střevní mikroflóra, kolorektální karcinom, adenomatózní polypy, intramukózní karcinomy, metagenomika, metabolomika

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU