Klinická studie prověří novou metodu léčby kolorektálního karcinomu

25. 2. 2010 | Tisková zpráva Cancer Research UK


Britská organizace Cancer Research UK tento týden zahájila novou klinickou studii zaměřenou na pacienty s rakovinou tlustého střeva, která metastázovala do jater. Cílem této studie je zjistit, zda je nová radioterapeutická metoda účinnější než běžně používaná chemoterapie.

Klinická studie prověří novou metodu léčby kolorektálního karcinomu

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Klinická studie je koordinována z Oxfordské univerzity, ale bude probíhat v onkologických centrech po celé Velké Británii. Výzkumníci se zaměří na nový způsob léčby zvaný „radioembolizace“, což je jedna z forem vnitřní radioterapie, která využívá krevní zásobení nádoru, aby v tomto případě zasáhla co nejvíce metastáz v játrech. Tento nový způsob léčby – v kombinaci se standardní chemoterapií – bude testován u pacientů, kteří byli nedávno diagnostikováni s rakovinou tlustého střeva, která již metastázovala do jater.

Navzdory značným pokrokům v léčbě pokročilého stadia rakoviny tlustého střeva zůstává pětileté přežití i nadále velmi nízké (necelých 10 %).

Do klinické studie s názvem FOXFIRE bude zahrnuto téměř 500 britských pacientů s pokročilým stadiem onemocnění. Výsledky budou zahrnuty i do mezinárodní studie nazvané SIRFLOX; novou léčbu tak podstoupí celkem 800 pacientů.

Pacienti budou náhodně rozděleni do dvou skupin: jedna skupina bude léčena chemoterapií a radioembolizací, zatímco druhá skupina bude dostávat pouze chemoterapii.

Hlavním zkoušejícím je Dr. Ricky Sharma, který působí při Cancer Research UK a zároveň na Medical Research Council Gray Institute for Radiation Oncology and Biology při Oxfordské univerzitě. Dr. Sharma vysvětlil: „Ačkoli nyní existuje několik nových metod léčby rakoviny tlustého střeva, která metastázovala do jater, snažíme se vyvíjet další metody, abychom dosáhli ještě lepších léčebných výsledků. Od této metody si hodně slibujeme, neboť je známo, že při léčbě rakoviny tlustého střeva je radioterapie velmi účinná. Radioembolizací dosáhneme toho, že vysokodávkovou radioterapii dopravíme prostřednictvím krevního zásobení nádoru přímo do metastáz v játrech; v kombinaci s chemoterapií by tento přístup měl být velmi efektivní. Tato celonárodní klinická studie by nám měla objasnit, zda tento nový způsob radioterapie v kombinaci s chemoterapií zlepší léčebné výsledky u jednotlivých pacientů.“

Kate Lawová z Cancer Resarch UK konstatovala: „Bez klinických studií, jako je FOXFIRE, bychom nemohli zlepšovat léčebné metody těžko léčitelných zhoubných onemocnění. Tato studie vypadá velmi slibně a jsme nesmírně zvědavi na její výsledky.“

Reference

  1. The FOXFIRE trial on Current Controlled Trials

Klíčová slova: klinická studie, radioembolizace, rakovina tlustého střeva a konečníku

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU