Díky screeningovému programu se daří snižovat mortalitu na kolorektální karcinom

20. 1. 2020 | terapie.digital


Ve dnech 22. a 23. října 2019 proběhl v Praze další ročník konference PREVON, která se zaměřuje na časný záchyt onemocnění, inovace, výzvy a perspektivy v primární péči u dětí a dospělých. Letošní ročník se konal pod záštitou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a dalších významných osobností českého zdravotnictví.

Díky screeningovému programu se daří snižovat mortalitu na kolorektální karcinom

Fotografie: Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

První den konference byl uveden zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, zdravotních pojišťoven a Senátu Parlamentu ČR zamyšlením nad strategickým směřováním v oblasti prevence a časného záchytu onemocnění.

Z bohatého odborného programu vybrala autorka tohoto článku blok věnovaný novinkám ve screeningu zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku, a to vzhledem k vysokému výskytu těchto malignit v české populaci. Téma screeningu kolorektálního karcinomu (KRK) bylo zařazeno na druhý den, do odpoledního bloku přednášek zaměřených na časný záchyt onemocnění u dospělých.

Celý článek na webu terapie.digital

 

Další informace z konference PREVON 2019, včetně prezentací, videí a fotografií, naleznete na webových stránkách https://prevon.uzis.cz/index.php?pg=2019.

Klíčová slova: screening kolorektálního karcinomu, kolorektální screening, onkologická prevence

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU