Adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů

16. 8. 2019 | Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)


Od 1. ledna 2014 bylo v ČR zahájeno adresné zvaní občanů k preventivním vyšetřením na rakovinu prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla. Na této stránce naleznete veškeré důležité informace k tomuto projektu, jehož dlouhodobým cílem je především snížení mortality českých občanů na uvedená nádorová onemocnění.

Adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů

Ilustrační obrázek: Lum3n.com (pexels.com)

Vyhodnocení adresného zvaní českých občanů do screeningových programů v období 2014–2017
Průběžné výsledky projektu, počty pozvaných i reakci oslovené části populace – analýza publikovaná v Časopise lékařů českých

Kdy, kam, proč, jak?
Tisková zpráva IBA MU, Kanceláře WHO v ČR, Iniciativy kolorektum.cz a Kanceláře poslance EP RNDr. Pavla Poce, která shrnuje pro širokou veřejnost všechny podstatné informace k adresnému zvaní.

Prvních 150 000 klientů zdravotních pojišťoven je zváno na preventivní vyšetření
Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví, doplněná nejčastějšími otázkami a odpověďmi na ně.

Adresné zvaní je investicí do budoucnosti, shodli se odborníci, politici i zdravotní pojišťovny
Reportáž z odborného semináře pořádaného IBA MU v Praze 5. prosince 2013.

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014
Zpráva z oficiální tiskové konference Ministerstva zdravotnictví ČR o zahájení projektu adresného zvaní.

Zvací dopisy
Vzor zvacího dopisu, jak byl zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.


Následující dokumenty doporučujeme především odborné veřejnosti:

Metodika adresného zvaní občanů do českých programů screeningu zhoubných nádorů
Kapitola z knihy O. Májek a kol. Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6504-8.

IT manuál k monitoringu adresného zvaní do screeningových programů ČR
Kapitola z knihy O. Májek a kol. Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6504-8.

Klíčová slova: adresné zvaní, mamografický screening, cervikální screening, kolorektální screening, onkologická prevence

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU