Analýza výkonnosti screeningu kolorektálního karcinomu v ČR: prosinec 2022

21. 12. 2022 | Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)


Předložená analýza nejdříve popisuje populační data o epidemiologii kolorektálního karcinomu. Dále jsou analyzovány výsledky programu podle dat zdravotních pojišťoven a je vyhodnocen dopad pandemie COVID-19 na screening kolorektálního karcinomu. Prezentovány jsou rovněž výsledky z Registru preventivních kolonoskopií, který je provozován na Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU).

Analýza výkonnosti screeningu kolorektálního karcinomu v ČR: prosinec 2022

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Epidemiologické charakteristiky KRK vykazují velmi pozitivní trendy, úmrtnost na kolorektální karcinom dlouhodobě klesá, v poslední dekádě sledujeme pokles úmrtnosti o téměř 25 %. Podobný trend sledujeme i u incidence kolorektálního karcinomu, kde v poslední dekádě pozorujeme pokles o více než 25 %. V mezinárodním srovnání dat dosahuje ČR velmi dobrých výsledků (zejména s ohledem na pokles úmrtnosti).

Screeningový program kolorektálního karcinomu dosahuje v populaci všech osob od 50 let věku (do roku 2019) pokrytí kolem 30 %, v posledních dvou letech se pokrytí z důvodu pandemie COVID-19 snížilo. Mezi kraji ČR jsou patrné velké rozdíly v pokrytí. Při hodnocení rozšířeného tříletého intervalu a zahrnutí diagnostických výkonů dosahovalo tzv. úplné pokrytí populace screeningu v roce 2021 47,1 %.

Z analýzy dat NRHZS vyplývá, že ve srovnání s rokem 2019 poklesl v roce 2020 počet provedených screeningových TOKS o 16,8 %, a screeningových kolonoskopií o 12,0 %. Ve srovnání s rokem 2019 poklesl v roce 2021 počet provedených screeningových TOKS o 5,2 % a naopak vzrostl počet provedených screeningových kolonoskopií o 6,7 %.

Registr screeningu KRK vedený IBA LF MU umožňuje doplnit monitoring o další indikátory kvality. Ročně je odstraněno průměrně okolo 15 tisíc adenomových polypů, z nichž velká část může představovat prekancerózy. Se zvyšováním objemu TOKS+ kolonoskopií dochází k navýšení průměrných čekacích dob.

Klíčová slova: screening kolorektálního karcinomu, Registr preventivních kolonoskopií

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU