Jak se vypořádat s nárůstem nádorů zažívacího traktu?

14. 3. 2024 | tribune.cz


Nová data United European Gastroenterology (UEG) potvrzují zvyšující se incidenci nádorových onemocnění trávicího traktu, a to nejen ve starších věkových skupinách. Přibývá jich i u mladších ročníků. Odborníci proto apelují na zlepšení informovanosti široké veřejnosti, zlepšení screeningu a primární prevence. Právě nezdravý životní styl se ukazuje být velmi podstatným rizikovým faktorem.

Jak se vypořádat s nárůstem nádorů zažívacího traktu?

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

U příležitosti kampaně Měsíc proti kolorektálnímu karcinomu proto UEG vyzývá odborníky, aby se letos v březnu připojili ke zvýšení povědomí o kolorektálním karcinomu (CRC) a zdraví zažívacího traktu. CRC je v Evropě druhým nejčastějším nádorovým onemocněním, které je každoročně diagnostikováno u více než půl milionu evropských občanů a umírá na ně přes 156 000 nemocných za rok. Varující je, že počet případů se zvyšuje, což je způsobeno jednak stárnutím populace (jedná se o onemocnění, které postihuje především osoby starší 50 let), ale stále častěji se objevuje i v mladším věku. To je přičítáno zejména nezdravému stravování a životnímu stylu.

Celý článek na webu tribune.cz

Klíčová slova: zhoubné nádory trávicího traktu, kolorektální karcinom, životní styl, onkologická prevence

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU