Jednání Komise pro program screeningu kolorektálního karcinomu: únor 2024

15. 3. 2024 | Národní screeningové centrum


V pondělí 26. února 2024 se on-line formou uskutečnilo jednání Komise pro program screeningu kolorektálního karcinomu.

Jednání Komise pro program screeningu kolorektálního karcinomu: únor 2024

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Předmětem tohoto jednání Komise pro program screeningu kolorektálního karcinomu byly zejména následující body:

  • Představení výsledků rozesílky „vytýkacího“ dopisu pracovištím screeningu kolorektálního karcinomu neplnících podmínku pro udělení Statutu (vykázaní nejméně 100 preventivních kolonoskopií ročně).
  • Představení výsledků rozesílky dopisu pracovištím screeningu kolorektálního karcinomu s výzvou k vysvětlení rozporu v datových podkladech (nesouladu mezi daty uvedenými v NRHZS a Registru preventivních kolonoskopií větší než 20 %).
  • Představení vyhodnocení zpětné vazby z rozesílky informačních reportů pro praktické lékaře, které obsahovaly informace o pokrytí screeningovými výkony u jejich pracovišť.
  • Představení plánované činnosti regionálních koordinátorů screeningu kolorektálního karcinomu.
  • Představení Výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy č. 11 se zaměřením na technické vybavení pracovišť kolorektálního screeningu, která byla vyhlášena dne 15. 1. 2024.
  • Představení potřeby vyhlášení výzvy k podání žádosti o udělení statutu pracoviště pro screeningovou kolonoskopii, z důvodu vhodnosti rozšiřování sítě pracovišť provádějících kolorektální screening.
  • Představení hlavních možných změn v rámci aktualizace Věstníku.

Zápis z jednání komise je k dispozici na Portálu poradních orgánů, pracovních skupin a odborných komisí Ministerstva zdravotnictví (odkaz vede na PDF soubor na webu ppo.mzcr.cz, 291 kB)

Klíčová slova: kolorektální screening, Komise pro program screeningu kolorektálního karcinomu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU