Jednání Komise pro program screeningu kolorektálního karcinomu: červen 2024

17. 6. 2024 | Národní screeningové centrum


V pondělí 3. června 2024 se on-line formou uskutečnilo jednání Komise pro program screeningu kolorektálního karcinomu.

Jednání Komise pro program screeningu kolorektálního karcinomu: červen 2024

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Předmětem tohoto jednání Komise pro program screeningu kolorektálního karcinomu byly zejména následující body:

  • Představení aktuálního stavu ohledně vyhlášení výzvy k podání žádosti o udělení statutu pracoviště pro screeningovou kolonoskopii.
  • Shrnutí aktuálního stavu ohledně Výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy č. 11.
  • Představení plánovaných činností regionálních koordinátorů screeningu kolorektálního karcinomu a návrhu hodnotící zprávy.
  • Představení aktuálního stavu aktualizace Doporučeného standardu pro poskytování a vykazování výkonů v rámci screeningu kolorektálního karcinomu.
  • Představení rozesílky reportů pro všechny praktické lékaře v ČR stran pokrytí jednotlivými screeningovými výkony na jejich pracovišti.

Zápis z jednání komise je k dispozici na Portálu poradních orgánů, pracovních skupin a odborných komisí Ministerstva zdravotnictví (odkaz vede na PDF soubor na webu ppo.mzcr.cz, 281 kB)

Klíčová slova: kolorektální screening, Komise pro program screeningu kolorektálního karcinomu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU