Užívání multivitamínů nemá žádný vliv na další osud pacientů s rakovinou tlustého střeva

8. 9. 2010 | ecancer.org


Pacienti s rakovinou tlustého střeva, kteří podstoupili chirurgický zákrok a během následné chemoterapeutické léčby užívali multivitamíny (a nepřestali je užívat ani po skončení chemoterapie) nijak nesnížili své riziko recidivy či úmrtí na kolorektální karcinom. Vyplývá to z výsledků studie, kterou uskutečnili vědci z Dana-Farber Cancer Institute v americkém Bostonu.

Užívání multivitamínů nemá žádný vliv na další osud pacientů s rakovinou tlustého střeva

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Vědci se ve své studii zaměřili na skupinu pacientů s rakovinou tlustého střeva ve stadiu III (v tomto stadiu se zhoubný nádor nachází nejen v oblasti tlustého střeva: rakovinné buňky lze nalézt i v lymfatických uzlinách, které se nacházejí poblíž). Bylo zjištěno, že užívání multivitamínů nemá žádný vliv na další vývoj tohoto onemocnění: pacientům neškodí, ale ani jim nepřináší prospěch. Studie byla právě publikována v odborném časopise Journal of Clinical Oncology.

První autorkou studie je dr. Kimmie Ngová, která působí na Dana-Farber Cancer Institute jako onkoložka se zaměřením na trávicí systém. Dr. Ngová prozradila, že zhruba 30 % Američanů užívá multivitamíny, od kterých si slibuje prevenci a léčbu chronických onemocnění – rakovinu nevyjímaje – a to navzdory tomu, že důkazy o účinnosti multivitamínů v tomto ohledu jsou přinejmenším rozporuplné.

Multivitamíny údajně užívá 26 až 77 % bývalých onkologických pacientů (odhady se různí podle zdroje). „S přihlédnutím k tomu, jak vysoký podíl onkologických pacientů užívá multivitaminové doplňky ve víře, že jim pomohou lépe bojovat s onemocněním, jsme se rozhodli získat a vyhodnotit statistické údaje, abychom se přesvědčili, jaký dopad skutečně mají multivitamíny na recidivu a přežití,“ objasnila dr. Ngová.

Výzkumníci sestavili dva dotazníky, v nichž sbírali informace o užívání vitamínů během chemoterapie a po ní. První dotazník vyplnilo 1038 pacientů s rakovinou tlustého střeva, z nichž téměř polovina (518) udávala, že během chemoterapeutické léčby užívali vitamíny. Druhý dotazník vyplnilo 810 bývalých onkologických pacientů (tzn. již bez známek zhoubného nádoru) po uplynutí šesti měsíců od ukončení chemoterapeutické léčby, z nichž více než polovina (416) udávala užívání multivitamínů.

Dr. Ngová a její kolegové nezjistili žádný statisticky významný rozdíl v hodnotách bezpříznakového přežití (disease-free survival rate), přežití bez recidivy (recurrence-free survival rate) či celkového přežití (overall survival rate) mezi těmi, kdo užívali a neužívali vitamíny. Dále zjistili, že tyto hodnoty nezávisely ani na řadě dalších faktorů, jako je socioekonomický status, výše příjmů, dávkování multivitamínů či jednotlivých vitamínů, či důslednost užívání multivitamínů.

Byla však zjištěna jistá souvislost mezi věkem, hmotností a užíváním multivitamínů během chemoterapeutické léčby. U pacientů do 60 let – a také u obézních pacientů – bylo pozorováno o něco delší přežití. Užívání multivitamínů po skončení chemoterapeutické léčby však ani u jedné z těchto skupin nemělo žádný pozitivní efekt.

Dr. Ngová podotkla, že bude potřeba uskutečnit další studie, které potvrdí (či vyvrátí) tyto předběžné výsledky, a které se pokusí zjistit, zda existují ještě jiné faktory, které mají vliv na další osud pacientů s rakovinou tlustého střeva.

„Tato studie je dalším kamínkem do mozaiky, která zpochybňuje údajný přínos užívání multivitamínů, a vyzdvihuje potřebu zabývat se užíváním jednotlivých vitamínů – zejména pak vitamínu D, který skutečně může přinášet užitek,“ potvrdil dr. Charles Fuchs, ředitel Centra pro gastrointestinální onkologii (Center for Gastrointestinal Oncology) při Dana-Farber Cancer Institute, který byl koordinátorem studie. Dr. Fuchs dále poznamenal, že průměrný multivitamínový doplněk většinou obsahuje jen malé množství vitamínu D.

Reference

  1. Ng K, Meyerhardt JA, et al. Multivitamin use is not associated with cancer recurrence or survival in patients with stage III colon cancer: findings from CALGB 89803. Journal of Clinical Oncology 2010. doi: 10.1200/JCO.2010.28.0362

Klíčová slova: užívání multivitamínů, bezpříznakové přežití, přežití bez recidivy, celkové přežití, rakovina tlustého střeva a konečníku

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU