Stanovení sérových markerů jako alternativní metoda detekce kolorektálního karcinomu?

27. 1. 2011 | ecancer.org


Při diagnostice kolorektálního karcinomu (CRC) by stanovení hladiny šesti sérových markerů mohlo představovat alternativu imunologického testu okultního krvácení do stolice (iTOKS). Navrhovaná metoda je stejně účinná jako iTOKS, tvrdí autoři studie, která byla nedávno publikována v odborném časopise Clinical Cancer Research.

Stanovení sérových markerů jako alternativní metoda detekce kolorektálního karcinomu?

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Časná detekce CRC významně zlepšuje prognózu pacientů a představuje klíčový faktor pro snižování mortality. Ve většině evropských zemí (Pozn.) je kolorektální screening založen na guajakovém (gTOKS) nebo imunologickém (iTOKS) testu okultního krvácení do stolice: pacienti, jejichž test vyjde pozitivně, jsou odesláni k odborníkovi, aby se podrobili kolonoskopickému vyšetření. Poměrně velkou nevýhodu TOKS však představuje nepříliš velká ochota pacientů provádět testy, které vyžadují manipulaci se stolicí.

„Pokud bychom dokázali detekovat kolorektální karcinom stanovením sérových markerů, dalo by se to efektivně využít v kolorektálním screeningu: stanovení sérových markerů lze poměrně snadno integrovat do běžné zdravotní prohlídky, a přitom by odpadla nutnost odběru vzorku stolice,“ tvrdí autoři studie – Norbert Wild a jeho kolegové z Department of New Technologies při Roche Diagnostics GmbH v německém Penzbergu. Bohužel žádný z mnoha dosud zvažovaných markerů nevykazoval dostatečnou senzitivitu a specificitu, aby se dal využít v každodenní klinické praxi.

V nejnovější studii, kterou financovala společnost Roche Diagnostics GmbH, dr. Wild a jeho kolegové otestovali celkem 22 biologických markerů v 1 027 vzorcích krve, které byly odebrány 301 pacientům s CRC, 143 pacientům s adenomem, 407 osobám z kontrolní skupiny a 176 pacientům s jiným typem nádorového onemocnění.

Výzkumníci identifikovali kombinaci šesti markerů, která dokáže detekovat CRC z krevního séra s vysokou senzitivitou: nejvyšší senzitivitu (43,9 %) vykazuje již zavedený nádorový marker CEA, za ním následují makery označované jako seprasa (42,4 %) CYFRA 21-1 (35,5 %), OPN (30,2 %), ferritin (23,9 %) a anti-p53 (20,0 %). Tyto látky nelze považovat za diagnostické markery, pokud jsou stanoveny nezávisle na sobě: je-li však analyzována hladina všech šesti markerů současně, senzitivita této potenciální diagnostické metody vzroste na 69,6 % (při 95% specificitě) či 58,7 % (při 98% specificitě).

V další části této studie byly analyzovány vzorky od 75 pacientů s CRC a 234 osob z kontrolní skupiny. Při 95% specificitě činila senzitivita metody založené na stanovení šesti sérových markerů 82,4 % (v porovnání s 81,8% senzitivitou pro iFOBT), při 98% specificitě to bylo 68,9 % (v porovnání s 72,7% senzitivitou pro iFOBT).

„Účinnost detekce kolorektálního karcinomu pomocí výše zmíněné kombinace šesti sérových markerů je srovnatelná s účinností iFOBT, což by mohlo pomoci zlepšit odezvu běžné populace na kolorektální screening,“ uvádějí autoři v závěru své studie a dodávají, že navržená metoda je v současné době validována v multicentrické screeningové studii.

Poznámka

Reference

  1. Wild N, Andres H, et al. A combination of serum markers for the early detection of colorectal cancer. Clinical Cancer Research 2011. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-10-0119

Klíčová slova: sérové markery, imunologický test okultního krvácení do stolice (iTOKS), rakovina tlustého střeva a konečníku

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU