WHO doporučuje tělesnou aktivitu jako prevenci rakoviny prsu a tlustého střeva

4. 2. 2011 | Tisková zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC)


Světová zdravotnická organizace (WHO) u příležitosti Světového dne boje proti rakovině (4. únor) vydala publikaci, která má posloužit jako rádce všem, kdo chtějí snížit své riziko, že onemocní zhoubným nádorem. Pokud by si lidé osvojili některé životní návyky, jako je například zvýšená tělesná aktivita, dalo by se předejít až třetině úmrtí na nádorová onemocnění; v dnešní době umírá každoročně na rakovinu 7,6 milionu lidí [1].

WHO doporučuje tělesnou aktivitu jako prevenci rakoviny prsu a tlustého střeva

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Každý rok u příležitosti Světového dne boje proti rakovině spojují své síly různé národní i mezinárodní organizace bojující proti tomuto zákeřnému onemocnění, aby připomněly řadu preventivních opatření, která mohou každoročně předejít milionům nových případů rakoviny. Nová publikace WHO nazvaná Global Recommendations on Physical Activity for Health [2] doporučuje lidem všech věkových skupin, aby se v odpovídající míře a intenzitě věnovali tělesné aktivitě, neboť tím mohou výrazně snížit riziko, že je postihnou některé civilizační choroby, mezi nimi i rakovina prsu či rakovina tlustého střeva a konečníku. V roce 2008 na celém světě zemřelo na rakovinu prsu téměř 460 000 žen, na rakovinu tlustého střeva a konečníku zemřelo přibližně 610 000 mužů a žen [1].

„Tělesná aktivita hraje významnou roli při snižování incidence (výskytu) některých zhoubných nádorů,“ tvrdí dr. Ala Alwan, který v WHO působí jako náměstek generálního ředitele pro neinfekční nemoci a duševní zdraví. „Nedostatek pohybu je celosvětově čtvrtým nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro všechna úmrtí. Alarmující je přitom fakt, že zhruba 31 % světové populace se nevěnuje vůbec žádné formě cvičení.“

Přitom riziko neinfekčních nemocí lze u 18letých a starších lidí výrazně snížit již tím, že se každý týden budou alespoň 150 minut věnovat aerobní tělesné aktivitě o střední intenzitě. Děti a mládež ve věku 5–17 let by měly strávit alespoň 60 minut týdně středně až vysoce intenzivní tělesnou aktivitou, která přispěje k upevnění jejich zdraví a bude působit preventivně proti vzniku civilizačních onemocnění.

V mnoha zemích se nedostatek pohybu bohužel již stal poměrně běžným jevem, což má závažné důsledky na zdravotní stav populace a zvyšuje prevalenci civilizačních onemocnění. Nedostatek tělesné aktivity tak každoročně nepřímo způsobí:

  1. 3,2 milionu úmrtí ročně, z toho 2,6 milionu v zemích s nízkými a středními příjmy,
  2. více než 670 000 předčasných úmrtí (lidé mladší 60 let),
  3. zhruba 30 % případů diabetu a ischemické choroby srdeční.

Mezinárodní unie proti rakovině (UICC) v roce 2005 vyhlásila 4. únor Světovým dnem boje proti rakovině, který je letos vítanou příležitostí, jak zdůraznit význam zasedání Valného shromáždění OSN 19.–20. září 2001, kdy se jeho delegáti během setkání na vysoké úrovni (High-Level meeting on Non-communicable Diseases) budou zabývat prevencí neinfekčních onemocnění, tzn. rakovinou a třemi dalšími nejrozšířenějšími civilizačními chorobami (kardiovaskulární onemocnění, chronická respirační onemocnění a diabetes). Tyto čtyři skupiny onemocnění každoročně způsobují více než 60 % úmrtí na celém světě, což představuje zhruba 35 milionů lidí.

Předsedou UICC je dr. Eduardo Cazap, který podotknul: „Tento summit OSN představuje historickou příležitost, jak přimět vlády jednotlivých zemí, aby prosadily programy, které ve svém důsledku zabrání tomu, aby miliony lidí onemocněly či dokonce umíraly na zhoubné nádory a jiná chronická onemocnění. Prevalence těchto neinfekčních onemocnění je na prudkém vzestupu, zvláště pak v rozvojových zemích, kde dochází k 80 % úmrtí. Následkem měnícího se životního stylu – jako je například nedostatek pohybu – lidé bohužel častěji podléhají těmto civilizačním nemocem.“

Mezinárodní společenství musí věnovat zvláštní pozornost zejména výzkumu příčin vzniku rakoviny. Jednou ze specializovaných agentur WHO je Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která udává směr ve výzkumu rizikových faktorů pro vznik rakoviny, jako je mj. nedostatek pohybu.

Ředitelem IARC je prof. Chris Wild, který uvedl: „Nedostatek tělesné aktivity je jedním z rizikových faktorů neinfekčních onemocnění, které lze ovlivnit, a představuje tak značný potenciál pro veřejné zdraví. Nyní se musíme zaměřit na to, jak přesvědčit nejen jednotlivce, ale i společnost obecně, že je nezbytné zvýšit míru a intenzitu tělesné aktivity.“ Ze zhoubných nádorů si nejvíce obětí na životech každoročně vyžádají rakovina plic, prsu, žaludku, jater, tlustého střeva a konečníku. V roce 2008 se většina všech zaznamenaných zhoubných nádorů vyskytla v méně rozvinutých oblastech světa a očekává se, že tento trend bude v nadcházejících desetiletích pokračovat, nebudou-li přijata patřičná preventivní opatření.

Reference

  1. IARC Globocan 2008. International Agency for Research on Cancer, 2010.
  2. Global recommendations on physical activity for health. Geneva, World Health Organization, 2010.

Klíčová slova: Světový den boje proti rakovině, tělesná aktivita, onkologická prevence, Světová zdravotnická organizace (WHO), Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), Mezinárodní unie proti rakovině (UICC)

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU