Aktivním životním stylem lze předcházet polypům, které se mohou zvrhnout v rakovinu tlustého střeva

3. 3. 2011 | ecancer.org


Kdo holduje aktivnímu životnímu stylu, tomu hrozí až o třetinu nižší riziko, že v jeho tlustém střevě vzniknou polypy, které se v některých případech mohou zvrhnout v nádorové bujení. Takový je závěr metaanalýzy, která byla právě publikována v odborném časopise British Journal of Cancer [1].

Aktivním životním stylem lze předcházet polypům, které se mohou zvrhnout v rakovinu tlustého střeva

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Existuje řada přesvědčivých důkazů pro příčinnou a inverzní souvislost mezi tělesnou aktivitou a rizikem vzniku rakoviny tlustého střeva. Tuto vzájemnou souvislost uspokojivě vysvětluje několik biologických mechanismů, jako je nižší zánětlivost, nižší hladina IGF (růstový faktor podobný inzulinu, zkratka z anglického insulin-like growth factor), nižší riziko hyperinzulinemie a modulovaná imunitní funkce. Zatím je však k dispozici jen málo údajů o vzájemném vztahu mezi tělesným cvičením a vznikem adenomů v tlustém střevě, které často bývají prekurzorem kolorektálního karcinomu a lze je odhalit (a zároveň odstranit) během sigmoidoskopie či kolonoskopie.

Dr. Kate Wolinová se svými kolegy z Washington University School of Medicine v St. Louis (Missouri, USA) shromáždila údaje z 20 studií, které se zabývaly vzájemnou souvislostí mezi tělesným pohybem a výskytem adenomů u pacientů, kteří podstoupili sigmoidoskopii či kolonoskopii. Pacienti ve většině těchto studií vyplňovali dotazník týkající se jejich tělesné aktivity, ačkoli v devíti studiích byly shromažďovány pouze informace o způsobu trávení volného času obecně.

Výsledky ukázaly, že lidem, kteří se pravidelně věnují pohybu, hrozí až o 16 % nižší riziko vzniku střevních polypů ve srovnání s těmi účastníky studie, kteří trávili svůj čas nejpasivněji (RR = 0,84; 95% CI: 0,77–0,92; viz Vysvětlivky). U mužů bylo toto riziko niží o 19 % (RR = 0,81; 95% CI: 0,67–0,98), u žen o 13 % (RR = 0,87; 95% CI: 0,74–1,02). Riziko bylo navíc daleko nižší, pokud se analýza omezila na pokročilé nebo velké polypy (RR = 0,70; 95% CI: 0,56–0,88).

Některé dřívější studie naznačovaly, že tělesný pohyb může hrát významnější roli spíše při přeměně adenomů na karcinomy než při samotném vzniku adenomů. „Již delší dobu je známo, že aktivní životní styl může člověka ochránit před vznikem rakoviny tlustého střeva. Tato studie se ale jako první zaměřila na všechny dosavadní důkazy a ukázala, že nejpravděpodobnějším vysvětlením tohoto jevu je snížení rizika vzniku střevních polypů,“ vysvětlila dr. Wolinová.

Vysvětlivky

  • RR = relativní riziko
  • 95% CI = 95% interval spolehlivosti

Reference

  1. Wolin KY, Yan Y, Colditz GA. Physical activity and risk of colon adenoma: a meta-analysis. British Journal of Cancer 2011. doi: 10.1038/sj.bjc.6606045

Klíčová slova: rakovina tlustého střeva a konečníku, aktivní životní styl, střevní polypy

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU