Souvislost mezi stravou a rakovinou tlustého střeva: vliv masa a vlákniny

23. 5. 2011 | Tisková zpráva Světového fondu pro výzkum rakoviny (WCRF)


Světový fond pro výzkum rakoviny (WCRF) právě zveřejnil novou zprávu o rizikových faktorech pro vznik rakoviny tlustého střeva a konečníku, na jejímž vypracování se podílely světové kapacity v tomto oboru. Zpráva potvrdila, že červené maso a masné výrobky zvyšují riziko vzniku kolorektálního karcinomu; odborníci dále konstatovali, že stále roste počet důkazů podporujících teorii, že potraviny s obsahem vlákniny chrání proti tomuto onemocnění.

Souvislost mezi stravou a rakovinou tlustého střeva: vliv masa a vlákniny

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Zpráva byla publikována v rámci průkopnického projektu s názvem Continuous Update Project (CUP) [1], což je společná aktivita britského WCRF (Světový fond pro výzkum rakoviny, World Cancer Research Fund) a Amerického ústavu pro výzkum rakoviny (American Institute for Cancer Research, AICR). Odborníci se zabývali vzájemnými vztahy mezi rizikem vzniku kolorektálního karcinomu a stravou, tělesnou aktivitou a hmotností, a na základě svých poznatků aktualizovali závěry předchozí studie s názvem Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective, která byla publikována v roce 2007 [2].

Vědci působící na britské Imperial College London, kteří se podílejí na tomto společném projektu WCRF a AIRC, systematicky přezkoumali všechny dosavadní publikované důkazy o rizikových faktorech pro vznik rakoviny tlustého střeva a konečníku, a přidali tak celkem 263 nových článků o kolorektálním karcinomu k dosavadním 749 článkům, které byly analyzovány v rámci zprávy z roku 2007. Nezávislý panel expertů pak posoudil jejich výsledky a vyslovil konečné závěry.

Co se týká červeného masa a masných výrobků, k dosavadním 14 studiím z roku 2007 byly přidány výsledky 10 nových studií. Panel expertů potvrdil, že existují přesvědčivé důkazy o tom, že červené maso i masné výrobky zvyšují riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku. WCRF/AICR doporučují, aby lidí omezili spotřebu červeného masa na 500 g týdně (hmotnost se vztahuje k tepelně opracovanému masu), což zhruba odpovídá pěti nebo šesti středně velkým porcím hovězí, jehněčí nebo vepřové pečeně – a aby se vyhýbali masným výrobkům.

Panel expertů dále dospěl k závěru, že od roku 2007, kdy byla publikována předchozí zpráva, přibylo důkazů o tom, že potraviny obsahující vlákninu snižují riziko kolorektálního karcinomu. Aktualizovali proto závěr předchozí studie, která tvrdila, že „potraviny s obsahem vlákniny pravděpodobně chrání před vznikem rakoviny tlustého střeva“: důkazy jsou podle nich nyní „přesvědčivé“. Po analýze vlivu vlákniny na riziko vzniku kolorektálního karcinomu bylo k dosavadním osmi studiím z roku 2007 přidáno sedm nových článků, takže důkazy o její prospěšnosti jsou nyní mnohem konzistentnější. Tím se potvrdila správnost dřívějšího doporučení WCRF/AICR, aby lidé častěji konzumovali rostlinnou stravu, zvláště pak potraviny obsahující vlákninu, jako jsou výrobky z celozrnných obilovin, ovoce, zeleninu a luštěniny.

Panel expertů také potvrdil, že nové důkazy, které byly publikovány od roku 2007, nijak nezměnily závěry o tom, že tělesná aktivita prokazatelně snižuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu, a že nadbytečný tělesný tuk – zvláště pak okolo pasu – naopak výrazně zvyšuje riziko tohoto onemocnění. Existují také přesvědčivé důkazy o tom, že konzumace alkoholu zvyšuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku u mužů, a pravděpodobně zvyšuje riziko i u žen.

Profesor Alan Jackson, předseda panelu expertů CUP, prohlásil: „Naše rozsáhlá studie přinesla přesvědčivé důkazy o tom, že mnoha případům rakoviny tlustého střeva by se dalo předejít, a že lidé mohou významně snížit své riziko jen tím, že učiní změny ve svém stravování a v životním stylu. Naše závěry se nyní opírají o důkazy více než kdy dříve, proto si lidé mohou být jisti, že jsou to ty nejvěrohodnější rady, jak předejít vzniku tohoto zhoubného onemocnění. V posledních několika letech se hodně debatovalo o síle důkazů, že červené maso a masné výrobky zvyšují riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Doufáme, že závěry naší studie se dostanou k lidem, kteří stále ještě pochybují o síle těchto důkazů. Co se týká masa, z naší zprávy vyplývá jasný vzkaz, že červené maso a masné výrobky zvyšují riziko vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku, a že lidé, kteří se tomuto onemocnění chtějí vyhnout, by měli uvažovat o snížení své spotřeby.“

Teresa Nightingaleová, generální ředitelka WCRF, podotkla: „Pokud jde o prevenci nádorových onemocnění, mnoho lidí se cítí zmateně, neboť snad každý týden je publikována nová studie, která tvrdí, že nějaká látka rakovinu buď způsobuje nebo jí předchází. Projekt CUP však bere v úvahu nejnovější vědecké poznatky a přidává je k velkému množství již existujících důkazů takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že naše doporučení budou brát v úvahu nejnovější výzkumy. Jinými slovy, lidé si mohou být jisti, že naše doporučení jsou aktuální, a že naše informace o onkologické prevenci jsou založena na silných důkazech. Tato nejnovější zpráva ukazuje, že existuje dostatečné množství důkazů pro to, abychom lidem doporučili konzumovat menší množství červeného masa, masných výrobků a alkoholu, více potravin obsahujících vlákninu, udržovat si zdravou váhu a pravidelně se věnovat tělesným aktivitám. Studie také potvrzuje, že rakovina tlustého střeva a konečníku se řadí k těm typům nádorových onemocnění, kterým lze nejúčinněji předcházet: odhadujeme, že výše uvedenými změnami životního stylu by se každoročně dalo zabránit zhruba 43 % případů rakoviny tlustého střeva a konečníku ve Velké Británii – to znamená zhruba 17 000 případům ročně.“

Reference

  1. Continuous Update Project
  2. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective

Klíčová slova: rakovina tlustého střeva a konečníku, červené maso, masné výrobky, vláknina, rizikové faktory

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU