Aspirin zřejmě snižuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu u lidí s Lynchovým syndromem

28. 10. 2011 | Cancer Research UK


Lidé s Lynchovým syndromem mohou dlouhodobým užíváním aspirinu snížit své riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Takový závěr vyslovili autoři studie, která byla právě publikována v odborném časopise The Lancet [1].

Aspirin zřejmě snižuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu u lidí s Lynchovým syndromem

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Jedná se o první randomizovanou kontrolovanou studii, která se zabývá účinkem aspirinu na incidenci kolorektálního karcinomu. Autoři tvrdí, že jejich studie přinesla jasný důkaz o tom, že aspirin má v tomto ohledu preventivní účinky konkrétně u pacientů s Lynchovým syndromem.

V rámci studie bylo sledováno téměř 1000 pacientů s Lynchovým syndromem, což je dědičné onemocnění související se zvýšeným rizikem některých typů zhoubných nádorů, zvláště pak kolorektálního karcinomu. S Lynchovým syndromem – který je znám také pod označením hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC) a jehož přenašečem je zhruba jeden člověk z tisíce – souvisí přibližně 1 ze 30 případů kolorektálního karcinomu.

Lidem s Lynchovým syndromem hrozí asi desetkrát vyšší riziko vzniku nádorového onemocnění ve srovnání s běžnou populací; zvláště častý je výskyt nádorů tlustého střeva či dělohy, a to i v mladším věku.

Do studie se zapojilo 43 výzkumných center v 16 zemích, někteří pacienti byli sledováni i déle než 10 let.

861 účastníků studie začalo denně užívat buď dva aspiriny (600 mg aspirinu, 434 pacientů) nebo placebo (427 pacientů) po dobu nejméně dvou let. V první analýze z roku 2007 nebyl mezi oběma skupinami pozorován žádný rozdíl, co se týká incidence kolorektálního karcinomu.

Ochranné účinky aspirinu se projevily až po delší době: v roce 2010 bylo v placebové skupině zaznamenáno 34 nových případů onemocnění, zatímco ve skupině lidí, kteří užívali aspirin, to bylo jen 19 nových případů – což odpovídá 44% poklesu incidence.

Analýza pacientů, kteří užívali aspirin alespoň dva roky (takových pacientů bylo v aspirinové skupině 60 %), ukázala ještě výraznější efekt tohoto léku: u těchto dlouhodobých uživatelů aspirinu byla incidence kolorektálního karcinomu o 63 % nižší než u placebové skupiny (23 případů v placebové skupině, 10 případů v aspirinové skupině).

Další analýza brala v úvahu všechny zhoubné nádory, které jsou spojovány s Lynchovým syndromem (tzn. nejen kolorektální karcinom). V tomto případě bylo zjištěno, že v placebové skupině se rakovina vyskytla u téměř 30 % pacientů, zatímco v aspirinové skupině to bylo jen asi 15 %. Mezi aspirinovou a placebovou skupinou nebyly pozorovány žádné rozdíly ve vedlejších účincích léčby.

Autoři prohlásili: „Na základě našich výsledků – a v souvislosti s ostatními nedávnými studiemi v této oblasti – lze doporučit aspirin jako standardní chemoprevenci u pacientů s Lynchovým syndromem.“

Hlavním autorem studie je prof. John Burn z Newcastle University, který vysvětlil: „Prospěšné účinky aspirinu se nám podařilo prokázat díky tomu, že jsme měli k dispozici velké množství dlouhodobých údajů, a že Lynchův syndrom je spojován s rychlým vývojem nádorového onemocnění.“

Profesor Chris Paraskeva, expert na kolorektální karcinom působící na University of Bristol, potvrdil: „Je to opravdu důležitá studie, která prokázala, že aspirin může významně snižovat riziko rakoviny tlustého střeva i jiných zhoubných nádorů u pacientů, kteří mají genetické predispozice ke vzniku nádorového onemocnění. Jedná se jeden z mnoha dalších – a stále přibývajících – důkazů významu aspirinu a jemu podobných léků v boji proti rakovině, a znovu se zde ukázalo, jak důležité je uskutečňovat dlouhodobý mezinárodní výzkum.“

Reference

  1. Burn J, Gerdes AM, et al. Long-term effect of aspirin on cancer risk in carriers of hereditary colorectal cancer: an analysis from the CAPP2 randomised controlled trial. The Lancet 2012. doi: 10.1016/S0140-6736(11)61049-0

Klíčová slova: aspirin, hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC), Lynchův syndrom, kolorektální karcinom

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU