Global Colon Cancer Alliance (GCCA): nově založené sdružení bojující proti kolorektálnímu karcinomu

19. 1. 2012 | Tisková zpráva GCCA


V kalifornském San Francisku při příležitosti ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium bylo dnes slavnostně oznámeno založení sdružení s názvem Global Colon Cancer Alliance (GCCA). Nově vzniklá GCCA sjednocuje dvě přední pacientské organizace: Colon Cancer Alliance (CCA), která působí v USA, a EuropaColon, její evropský protějšek. Cílem GCCA je účinně řešit problematiku a poskytovat informace o kolorektálním karcinomu lékařům, pacientům i jejich blízkým na celém světě.

Global Colon Cancer Alliance (GCCA): nově založené sdružení bojující proti kolorektálnímu karcinomu

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

„Jsme nadšeni, že můžeme být součástí celosvětové organizace, která bude moci pomáhat většímu množství lidí na celém světě,“ prohlásil Andrew Spiegel, výkonný ředitel CCA a zároveň spoluzakladatel a spolupředseda GCCA. „V USA se nám podařilo dosáhnout obrovského pokroku v oblasti informovanosti o kolorektálním karcinomu. Snažíme se spojit naše úsilí s fantastickou prací, kterou odvádí EuropaColon, abychom dosáhli lepší informovanosti a vyšší účasti v kolorektálním screeningu v celosvětovém měřítku. Prostřednictvím GCCA chceme významně zvýšit celosvětové povědomí o tomto preventabilním onemocnění.“

Jola Gore-Boothová, výkonná ředitelka EuropaColon a taktéž spoluzakladatelka a spolupředsedkyně GCCA dodala: „Cílem EuropaColon je dát lidem v Evropě společnou základnu a vytvořit širokou komunitu zaměřenou na boj proti kolorektálnímu karcinomu. Prostřednictvím GCCA nyní budeme moci sjednotit lidi na celém světě a usilovat o stejné cíle. Je pro nás čest stát se partnerem CCA – nejstarší organizace sdružující pacienty s kolorektálním karcinomem v USA.“

GCCA je založena na třech hlavních pilířích, což je stručně řečeno sdílení, učení a růst. Cílem GCCA je vybudovat celosvětovou platformu, která dá dohromady stávající organizace a bude podporovat vznik nových skupin zaměřených na boj proti tomuto zákeřnému onemocnění. Vybudováním této platformy chce GCCA sjednotit lidi ze všech koutů světa v boji proti kolorektálnímu karcinomu a účinně šířit povědomí o prevenci, diagnostice a léčbě tohoto onemocnění, které si každoročně vyžádá více než 600 000 lidských životů.

Stručná fakta o CCA

  • Colon Cancer Alliance (CCA) je sdružení, které se nejen snaží podporovat pacienty s kolorektálním karcinomem a jejich blízké, ale také předcházet vzniku onemocnění prostřednictvím screeningu, prosazování dostupnosti zdravotní péče, šíření informovanosti a provádění výzkumu. Řadí se mezi přední pacientské organizace v USA, které se snaží zvyšovat pokrytí populace screeningem i přežití pacientů.

Stručná fakta o EuropaColon

  • Sdružení EuropaColon, které v roce 2004 založila Jola Gore-Boothová, bylo první evropskou organizací, která byla zaměřena na karcinom kolorekta a snažila se sjednotit pacienty a jejich blízké, zdravotníky, politiky, média a veřejnost v boji proti této nemoci. EuropaColon v roce 2012 působilo ve 20 evropských zemích a Evropský parlament v Bruselu jej v té době uznávalo jako mluvčího pacientů s kolorektálním karcinomem.

Poznámky

  • Odhaduje se, že v roce 2020 bude kolorektální karcinom tvořit 9,7 % všech případů rakoviny diagnostikovaných na celém světě. Tento vývoj se předpokládá na základě očekávaného populačního růstu a zároveň stárnutí populace během příštího desetiletí.
  • Léčba kolorektálního karcinomu má vysokou úspěšnost, je-li nemoc odhalena včas; přesto je každoročně diagnostikováno téměř milion nových případů a více než 600 000 lidí tomuto onemocnění podlehne.
  • Jednou z nejvýznamnějších příčin je strava bohatá na tuky, rafinované cukry a živočišné bílkoviny, zvláště v kombinaci s nedostatečnou fyzickou aktivitou. Zdá se, že genetické předpoklady hrají roli v méně než 5 % případů. Epidemiologické studie naznačují, že riziko vzniku onemocnění lze snížit omezením konzumace masa (zvláště pak masných výrobků) a naopak zvýšením podílu zeleniny a ovoce ve stravě.
  • Důležitou roli zřejmě hrají i environmentální faktory, neboť bylo prokázáno, že v populaci přistěhovalců se incidence kolorektálního karcinomu rychle vyrovná na úroveň nové domovské země.

Reference

  1. Colon Cancer Alliance (CCA)
  2. Global Colon Cancer Alliance (GCCA)

Klíčová slova: Global Colon Cancer Alliance (GCCA), Colon Cancer Alliance (CCA), EuropaColon, kolorektální karcinom, celosvětová incidence a mortalita

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU