Američané zkoušejí nový typ neinvazivního testu na přítomnost kolorektálního karcinomu

3. 4. 2012 | Tisková zpráva Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR)


Nový test je založen na detekci methylace určitých genů, což je považováno za marker přítomnosti kolorektálního karcinomu. Jedinou proměnnou, která ovlivňovala výsledky testu, je věk – nikoli užívané léky, životní styl a další proměnné, které často ovlivňují výsledky klasického testu okultního krvácení do stolice (TOKS).

Američané zkoušejí nový typ neinvazivního testu na přítomnost kolorektálního karcinomu

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

„U starších pacientů jsme pozorovali postupný nárůst úrovně methylace, která se u různých methylačních markerů do značné míry lišila,“ uvedl prof. David Ahlquist, který působí jako specialista na gastroenterologii a hepatologii na Mayo Clinic v americkém Rochesteru. „Například u genu TFPI2 se u pacientů ve věkovém rozmezí 50 až 80 let byl zaznamenán vzestup úrovně methylace přibližně o 49 %, zatímco u genu BMP3 byl v tomto věkovém rozmezí pozorován jen 0,2% nárůst.“

  • Před provedením tohoto testu nemuseli pacienti měnit svůj životní styl ani omezit užívání předepsaných léků.
  • Čtyři studované methylační markery ovlivňoval pouze věk, a to pokaždé do jiné míry.
  • Pečlivým výběrem optimálních methylačních markerů by bylo možné minimalizovat podíl falešně pozitivních výsledků.

Výzkumný tým prof. Ahlquista na Mayo Clinic ve spolupráci se společností Exact Sciences vyvinul speciální multimarkerový test na vyšetření stolice, který údajně vykazuje vysokou citlivost na přítomnost karcinomů v časném stadiu a prekancerózních adenomů.

„Pokud by se tento test podařilo dostat do běžné klinické praxe, mohlo by to mít velmi výrazný dopad na snížení mortality i incidence kolorektálního karcinomu,“ uvedl prof. Ahlquist.

U skupiny 500 pacientů, kteří relativně nedávno podstoupili screeningovou kolonoskopii nebo kontrolní kolonoskopii po předchozím odstranění polypů, vědci zkoumali nejčastěji sledované proměnné, jako je věk, pohlaví, rasa, konzumace alkoholu, kouření tabáku, index tělesné hmotnosti a užívání léků. Během posledních tří let byly u této skupiny pacientů výsledky kolonoskopického vyšetření v normálu.

„Výsledky testu neovlivňovala žádná ze sledovaných proměnných (s výjimkou věku) ani rodinná anamnéza kolorektálního karcinomu či výskytu polypů, ani osobní anamnéza výskytu polypů. To znamená, že pacienti nemusí nijak měnit svůj životní styl, aby mohli úspěšně podstoupit vyšetření,“ vysvětlil prof. Ahlquist. „To je z hlediska pacientů poměrně důležité, mohli by být ochotnější podstoupit takové vyšetření.“

Vědci vybrali dva markery, které byly nejméně ovlivněny věkem, a na základě výsledků této studie budou test dále rozvíjet a validovat.

„Dokážeme-li minimalizovat počet falešně pozitivních výsledků, sníží se náklady na celý screeningový program, neboť se dokážeme vyhnout zbytečně prováděným kolonoskopiím,“ objasnil prof. Ahlquist.

Test v současné době zkouší a validuje americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration, FDA) v rámci multicentrické studie probíhající v USA a v Kanadě, která by měla být ukončena letos na podzim.

Reference

  1. Ahlquist DA, Taylor WR, et al. Methylated gene marker levels in stool: effects of demographic, drug, and body mass and other patient characteristics. Cancer Research 2012. doi: 10.1158/1538-7445.AM2012-3572
  2. Ahlquist DA, Zou H, et al. Next-generation stool DNA test accurately detects colorectal cancer and large adenomas. Gastroenterology 2012. doi: 10.1053/j.gastro.2011.10.031

Klíčová slova: kolorektální karcinom, methylace DNA, vyšetření stolice

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU