Kalkulátor rizika vzniku CRC může pomoci praktickým lékařům

11. 7. 2012 | Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU)


Rakovina tlustého střeva (syn.: kolorektální karcinom, CRC), především její pokročilá stadia, mají některé typické příznaky, jako je např. krev ve stolici, bolest břicha, dlouhotrvající zácpy a průjmy apod. Tyto příznaky jsou však zároveň velmi nespecifické a mohou indikovat řadu jiných onemocnění než právě rakovinu. Pokud však výskyt těchto příznaků spojíme do jediného prediktivního modelu, může vzniknout mnohem přesnější nástroj k výpočtu rizika nádorového onemocnění u konkrétního pacienta.

Kalkulátor rizika vzniku CRC může pomoci praktickým lékařům

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Takový prediktivní model byl vyvinut a nezávisle ověřen ve Velké Británii. QCancer® (Colorectal) pracuje se sedmi (u žen), resp. devíti (u mužů) rizikovými faktory, pomocí nichž předpovídá riziko vzniku CRC. Model samotný popsaly Julia Hippisleyová-Coxová a Carol Couplandová v článku, který nedávno vyšel v odborném časopise British Journal of General Practice [1]; později byl model nezávisle validován ve studii, která byla publikována v British Journal of Cancer [2]. Do validační studie bylo zahrnuto přes 2,1 milionu pacientů, z nichž více než 3 700 mělo rakovinu tlustého střeva a konečníku.

Pomocí modelu se podařilo korektně identifikovat téměř tři čtvrtiny případů nádorového onemocnění. Naopak jednotlivé symptomy se vyskytovaly u mnohem menšího počtu pacientů s rakovinou – krvácení do stolice u necelých 40 % a bolest břicha jen u jedné třetiny.

Autorky uvádějí, že model by mohl výrazně napomoci např. praktickým lékařům při rozhodování, zda konkrétního pacienta s určitými příznaky poslat na podrobnější vyšetření.

QCancer®(Colorectal) risk calculator

Obrázek: On-line kalkulátor rizika vzniku kolorektálního karcinomu je snadno použitelný pro odborníky i pro laiky. Kliknutím na obrázek přejdete přímo na on-line kalkulátor.

Bližší informace

Reference

  1. Hippisley-Cox, J., Coupland, C. (2012). Identifying patients with suspected colorectal cancer in primary care: derivation and validation of an algorithm British Journal of General Practice DOI: 10.3399/bjgp12X616346
  2. Collins, G. S., Altman, D. G. (2012). Identifying patients with undetected colorectal cancer: an independent validation of QCancer (Colorectal) British Journal of Cancer DOI: 10.1038/bjc.2012.266

Klíčová slova: kalkulátor rizika, kolorektální karcinom

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU