Vědci vypátrali příčinu rezistence rakoviny tlustého střeva vůči cílené léčbě

13. 6. 2012 | Cancer Research UK


Mutace v genu označovaném jako KRAS způsobují, že buňky zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku získají rezistenci vůči novým cíleným onkologickým lékům. Takové jsou závěry nejnovějšího výzkumu.

Vědci vypátrali příčinu rezistence rakoviny tlustého střeva vůči cílené léčbě

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Výsledky výzkumu byly právě publikovány ve dvou odborných článcích v prestižním vědeckém časopise Nature [1, 2]. Jejich autoři navíc tvrdí, že tyto genetické změny lze detekovat ve vzorcích krve již několik měsíců předtím, než se objeví příznaky progrese onemocnění.

Na základě těchto poznatků by lékaři v budoucnu mohli včas zachytit pacienty, u kterých se vyvinula rezistence vůči cílené léčbě a proto jim bude potřeba předepsat ještě další lék, který rezistenci omezí či potlačí.

Moderní cílené léky označované jako cetuximab (Erbitux®) a panitumumab (Vectibix®) fungují na tom principu, že v nádorových buňkách zablokují protein zvaný EGFR. Rakovinné buňky pak nemohou dále růst a dělit se.

Jenže tyto léky fungují pouze u pacientů, v jejichž nádoru se vyskytuje nemutovaná („normální“) verze genu KRAS: proto musí být u každého pacienta ještě před zahájením léčby provedeno genetické vyšetření, aby ošetřující onkolog nepředepisoval cílené léky zbytečně.

V první studii [1] prof. Alberto Bardelli se společně se svými kolegy z Institute for Cancer Research and Treatment z italského městečka Candiolo poblíž Turína pokoušel zjistit, jakým způsobem se vyvíjí rezistence u buněk nádorů tlustého střeva a konečníku, které předtím byly citlivé na cetuximab.

Genetická analýza odhalila, že ve všech rezistentních buňkách se nahromadily změny (mutace) v jejich genu KRAS.

Ve zcela nezávislé studii [2] se dr. Luis Diaz se svým výzkumným týmem z Johns Hopkins University v americkém Marylandu zaměřil na 28 pacientů s pokročilým zhoubným nádorem tlustého střeva a konečníku, kteří byli léčeni panitumumabem.

24 z 28 pacientů zahrnutých do studie mělo na začátku léčby ve zhoubném nádoru „normální“ (nemutovanou) verzi genu KRAS. U 9 z těchto 24 pacientů (tzn. u 38 %) byla po 5–6 měsících léčby odhalena mutace genu KRAS v jejich nádoru.

V krvi pacientů přitom bylo možno detekovat DNA pocházející z nádoru, která nesla mutovaný gen KRAS.

Vědci pak pomocí matematického modelu dokázali, že tyto genetické změny na genu KRAS se vyskytují u velmi malého podílu nádorových buněk ještě před zahájením cílené léčby.

„Pravděpodobnost, že tyto mutace před zahájením léčby nebyly v nádoru přítomny, je nesmírně nízká,“ prohlásil prof. Bert Vogelstein, který celou studii koordinoval.

Prof. John Primrose z britské organizace Cancer Research UK, který zároveň působí jako uznávaný odborník na zhoubné nádory zažívacího traktu na University of Southampton, potvrdil: „Jednou z velkých překážek v boji proti rakovině je to, že u nádoru se často vyvine rezistence vůči léčbě, a rakovina tlustého střeva a konečníku není žádnou výjimkou – přestože dnes již máme k dispozici novou generaci cílených léků, které selektivně blokují protein EGFR. Celá řada pacientů zpočátku na tuto léčbu reaguje dobře, ale po několika měsících tatáž léčba přestane fungovat.“

„Tyto dvě fascinující práce konečně vysvětlily, proč tomu tak je. Zcela zásadní je zjištění, že je možné vyvinout krevní test použitelný v klinické praxi, který odhalí časné známky rezistence ještě předtím, než se objeví klinické příznaky progrese onemocnění. Tím by lékaři získali čas, aby nasadili dodatečnou léčbu a pokusili se zpomalit nebo dokonce zvrátit tuto rezistenci.“

Prof. Primrose nezapomněl dodat, že výsledky tohoto výzkumu znamenají obrovský krok vpřed při léčbě rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Reference

  1. Misale S, Yaeger R, et al. Emergence of KRAS mutations and acquired resistance to anti-EGFR therapy in colorectal cancer. Nature 2012. doi: 10.1038/nature11156
  2. Diaz LA, Williams RT et al. The molecular evolution of acquired resistance to targeted EGFR blockade in colorectal cancers. Nature 2012. doi: 10.1038/nature11219

Klíčová slova: rakovina tlustého střeva a konečníku, kolorektální karcinom, rezistence, EGFR, KRAS, cetuximab, panitumumab

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU