Rakovina tlustého střeva a rakovina konečníku jsou geneticky totožné

18. 7. 2012 | Tisková zpráva TCGA


Zhoubné nádory tlustého střeva jsou z genetického hlediska neodlišitelné od zhoubných nádorů konečníku. Na základě důkladné analýzy genomu k tomuto závěru dospělo výzkumné konsorcium TCGA Research Network; výsledky výzkumu byly právě publikovány v prestižním odborném časopise Nature [1].

Rakovina tlustého střeva a rakovina konečníku jsou geneticky totožné

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

The Cancer Genome Atlas (TCGA) je výzkumný program, který je financován ze zdrojů amerického National Cancer Institute (NCI) a National Human Genome Research Institute (NHGRI) a jeho cílem je detailní genetická charakteristika nejčastějších typů zhoubných nádorů, aby bylo možné dále zlepšovat péči poskytovanou onkologickým pacientům.

Neoddělitelnou součástí tohoto výzkumného programu je konsorcium TCGA Research Network, které sdružuje více než 150 vědců působících v různých institucích po celých Spojených státech, a původně studovalo zhoubné nádory tlustého střeva odděleně od zhoubných nádorů konečníku.

Američané analyzovali genom 276 vzorků odebraných pacientům s kolorektálním karcinomem: u každého vzorku provedli sekvenaci exomu, analyzovali metylaci promotorů, expresi mRNA a mikroRNA a některé další genetické charakteristiky.

Analýza ukázala, že 16 % odebraných vzorků vykazovalo hypermutace (jev, kdy je počet genetických mutací abnormálně vysoký, neboť jsou narušeny normální opravné mechanismy DNA), a ve třech čtvrtinách z těchto hypermutovaných nádorů byla zjištěna tzv. mikrosatelitní nestabilita (MSI), která většinou pro pacienta znamená lepší prognózu. (Mikrosatelity jsou opakující se úseky DNA v genomu: objeví-li se mutace v genech odpovídajících za udržování těchto oblastí genomu, mikrosatelity se mohou prodloužit či zkrátit, což se označuje jako MSI.)

Rozsáhlé mutace byly pozorovány celkem v 24 genech: kromě mutací v genech APC, TP53, SMAD4, PIK3CA a KRAS (které vědci správně předpokládali) byly zaznamenány mutace např. v genech ARID1A, SOX9 a FAM123B. (Detailní informace jsou k dispozici v článku Nature [1], který si může kdokoli bezplatně stáhnout v PDF formátu.)

NCI odhaduje, že jen v roce 2012 bude v USA kolorektání karcinom diagnostikován u více než 143 000 osob a zhruba 51 000 pacientů tomuto onemocnění podlehne. Kolorektální karcinom je v USA čtvrtým nejčastějším zhoubným nádorem u mužů (po nemelanomových nádorech kůže, rakovině prostaty a rakovině plic), a také čtvrtým nejčastěji se vyskytujícím typem rakoviny u žen (po nemelanomových nádorech kůže, rakovině prsu a rakovině plic) (Pozn.).

„Naši vědci odhalili, že genetická podstata nádorů tlustého střeva a nádorů konečníku je prakticky totožná, což je další kamínek do mozaiky vedoucí k porozumění tomuto onemocnění,“ vysvětlil dr. Francis S. Collins, ředitel National Institutes of Health (NIH) (americká výzkumná agentura zastřešující mj. National Cancer Institute). „Nově získané údaje a informace v rámci projektu TCGA zřejmě v budoucnu změní způsob, jakým dnes diagnostikujeme a léčíme některé typy zhoubných nádorů.“

The Cancer Genome Atlas

Poznámka překladatele

  • Epidemiologie kolorektálního karcinomu v České republice je podrobně diskutována na webu kolorektum.cz.

Reference

  1. The Cancer Genome Atlas Network. Comprehensive molecular characterization of human colon and rectal cancer. Nature 2012. doi: 10.1038/nature11252

Klíčová slova: The Cancer Genome Atlas, kolorektální karcinom, sekvenace genomu

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU