Vyhledávání


Počet nalezených stránek: 1

Publikační výstupy o Národním programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice

P, Zavoral M, Seifert B, Suchánek Š. Sekundární prevence kolorektálního karcinomu. Folia Gastroenterologica et Hepatologica 2006; 4(3): ...


Počet nalezených aktualit: 3

Prevence nádorových onemocnění

cév, vysoký krevní tlak, cukrovka a obezita. Sekundární prevence Sekundární prevence je zaměřena na záchyt zhoubných nádorů v časném, plně vy... nádory, primární prevence, sekundární prevence, rizikové ...

Zdravotníci připravují nové screeningové programy pro prevenci nemocí

devíti nových screeningových programů sekundární prevence patologických zlomenin (osteoporóza) sekundární prevence diabetu u rizikové p...

Odstartovaly nové preventivní programy

devíti nových screeningových programů sekundární prevence patologických zlomenin (osteoporóza) sekundární prevence diabetu u rizikové p...